O-STA

JAVNO PISMO Svetoma Koroške in SAŠA regije "Kako bosta sveta Koroške in SAŠA regije odreagirala na ministrovo odklonitev podpisa sporazuma o hitri cesti"

Ravne na Koroškem, 22. 5. 2017

Spoštovani!

Dne 19.5.2017 smo bili seznanjeni z odgovorom ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča (kateri je sicer datiran na 10.5.2017) v zvezi s skupnim predlogom Koroške in SAŠA regije o podpisu posebnega sporazuma za izgradnjo severnega kraka 3. razvojne osi, na relaciji Šentrupert-Holmec.

Minister Gašperšič je med drugim odgovoril:

"Trenutno je v pripravi prvi operativni načrt v katerega bodo vključeni projekti, ki izhajajo iz Nacionalnega programa in imajo opredeljeno prioritetno časovno dinamiko. S tem načrtom bodo tudi natančneje opredeljeni investicijski stroški in podrobnejše razdelani terminski načrti izvedbe posameznih projektov, njihovih faz in etap. Prvi 6-letni operativni načrt bo predvidoma pripravljen in sprejet na Vladi RS v prvi polovici letošnjega leta. Zaradi navedenega je sklenitev dodatnega Sporazuma o poteku načrtovanja in izgradnje hitre ceste Šentrupert - Velenje - Slovenj Gradec v okviru 3. razvojne osi - severni del, kot ga predlaga Svet koroške regije, po našem mnenju nepotrebno, saj bo vse naloge in obveznosti definiral zgoraj omenjeni 6-letni operativni načrt. S sprejemom prvega 6-letnega operativnega načrta bodo s strani vlade opredeljena vsa zahtevana časovna in finančna izhodišča za nadaljnji potek projekta, ki predstavlja formalno zavezo države do realizacije projekta. Vsebina predlaganega sporazuma med ministrstvom, Svetom koroške regije in Svetom županov Savinjsko Šaleške regije bo vključena v operativni načrt, zato posebni sporazum ni potreben in tudi nima pravne podlage."

Na podlagi navedenega, zlasti pa na podlagi samoiniciative odločitve ministra dr. Petra Gašperšiča, da do podpisa ne bo prišlo, vas v imenu Mladinske iniciative za 3. razvojno os sprašujemo kaj boste storili zdaj? Dejstvo je, da so se takšni sporazumi med regijami in državo v preteklosti že podpisovali (primer gradnje Pomurske avtoceste). Regiji sta namreč javno napovedali, da bo v primeru nepodpisa sporazuma prišlo do državljanske nepokorščine.

V Mladinski iniciativi obe regiji javno pozivamo, da se aktivirajo vse sile, da bo resnično prišlo do gradnje hitre ceste na celotnem odseku severnega kraka med Šentrupertom in Holmcem. Hkrati vas obveščamo, da bo Mladinska iniciativa za 3. razvojno os v ponedeljek, dne 5.6.2017 ob 14h v centru Raven na Koroškem organizirala ljudski shod - KOROŠKA VSTAJA - HOČ'MO CESTO!, ki bo namenjen podpori izgradnje hitre ceste na Koroško. Boste z nami?

HOČ'MO CESTO!

S spoštovanjem,

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os

Aljaž Verhovnik, koordinator iniciative