O-STA

Slavnostna akademija ob praznovanju 30-letnice programa skupine Starih ljudi za samopomoč

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije (ZDSGS) je bila ustanovljena leta 2005, predhodno pa je od leta 1992 delovala kot Združenje za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije. Kot krovna organizacija vključuje danes 44 organizacij, ki na lokalnem nivoju izvajajo Program skupine starih ljudi za samopomoč. V nacionalno mrežo se povezuje 489 skupin po vsej Sloveniji, ki jih vodi 807 prostovoljk/prostovoljcev, v katerih se tedensko srečuje 4352 starejših oseb.

V četrtek, 1. junija 2017 se bodo v dvorani Golovec v Celju

zbrale skupine, člani in voditelji skupin iz vse Slovenije,

z namenom obeležitve

30-letnice programa Skupine starih ljudi za samopomoč.

Program tega dne bodo soustvarili:

DR. SANELA BANOVIĆ

OTROŠKI ZBOR JUNIOR CARMINA SLOVENICA

VOKALNA SKUPINA SONUS

Častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Glavni namen Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije še naprej ostaja ustvarjanje pogojev in možnosti za kakovostno življenje starih ljudi na področju medčloveških odnosov, krepitev medgeneracijskega povezovanja in socialnega vključevanja, priprava srednje generacije na lastno starost kot tudi krepitev in širitev organiziranega prostovoljskega dela.

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije

Maribor, 22. 05. 2017

Spoštovani,

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije

vas prijazno vabi na slavnostno akademijo

ob obeležitvi 30-letnice delovanja programa

Skupine starih ljudi za samopomoč,

ki bo v četrtek, 1. junija 2017 v dvorani Golovec v Celju.

Častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Potek:

10.00 - 10.30

Prihod in sprejem udeležencev

10.30 - 12.00

Slavnostna akademija

Prijazno Vas vabimo, da prisotnost potrdite do 29. maja,

na e - naslov: zveza@skupine.si ali tel. št. 02/234 75 70.

S spoštovanjem,

Martina Slokar, Zorica Škorc

koordinatorka nacionalne mreže skupin predsednica ZDSGS

Razmišljanje predsednice Zveze društev za socialno gerontologijo, gospe Zorice Škorc, ob obeležitvi 30-letnice programa Skupine starih ljudi za samopomoč

Ko dajemo, sta vedno zadovoljna dva - tisti, ki daje in tisti ki, prejema. Želim si, da se družba zave, da staranje nosi velik zaklad izkušenj in modrosti. To naše skupine udejanjajo že 30 let. Vrednost tega je neizmerljiva. Ob zadovoljevanju nematerialnih potreb življenje postane lepše. Vse skupaj sloni na izmenjavi izkušenj, znanja, pripadnosti, spretnosti in komunikativnosti. S spoštovanjem eden do drugega si omogočamo aktivno in prijetno staranje. Najbolj pomembno je to, da so naši starejši prijatelji lahko to, kar so. Pristni, iskrivi, neposredni in polni modrosti. Ne gre zanemariti medgeneracijskega sodelovanja v naših skupinah - to je res nekaj velikega, človeškega.

Naša strokovna služba ter naši prostovoljci in prostovoljke svoje delo opravljajo več kot odlično. Poleg strokovnega dela so predvsem prijazni ali kot je dejal Mark Twain: "Prijaznost je jezik, ki ga gluhi slišijo in slepi vidijo".

In kaj počnemo v socialno varstvenem Programu skupine starih ljudi za samopomoč, s katerim uresničujemo tudi cilje Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020:

- uspešno rešujemo socialne stiske starejših;

- ohranjamo njihovo psiho-fizično kondicijo;

- jih opolnomočamo za aktivno vključevanje v družbeno dogajanje;

- prostovoljcem dajemo možnost priprave na lastno starost;

- vplivamo na medgeneracijsko povezovanje;

- omogočamo sodelovanja med različnimi izvajalci socialno varstvenih programov;

- vplivamo na detabuizacijo starosti;

- vplivamo na izboljšanje kvalitete življenja starih ljudi v socialnih zavodih in na povezovanje le teh z lokalno skupnostjo;

- izvajamo medgeneracijske tabore;

- usposabljamo in izobražujemo prostovoljce za vodenje skupin;

- usposabljamo in izobražujemo organizatorje regionalnih in lokalnih mrež skupin;

- izvajamo intervizijo in supervizijo za prostovoljce - voditelje skupin;

- imamo našo revijo Prepletanja;

- zdravo jemo in zdravo "migamo";

- učimo se o prepoznavanju nasilja nad starejšimi in kako ga preprečevati;

- imamo ničelno toleranco do vsake oblike nasilja nad komerkoli;

- trudimo se za aktivno in kvalitetno staranje ter ohranjanje dostojanstva starejših;

- ne nazadnje, veliko se naučimo od vsakega vključenega posameznika v skupino; njihove izkušnje in energija nas bogatijo.

In danes, leta 2017 povezujemo 489 skupin, 807 prostovoljcev-voditeljev skupin in naša družina šteje 4352 članov skupin. Praznujemo 30-letnico delovanja programa.

Sedaj, ko smo vstopili v zgodnje odraslo obdobje 30 let, želim, da naš Program in vsi, ki se kakorkoli znajdemo v njem, dočakamo tudi začetek 50 let, ki gredo k pogoju za vključitev v skupine, to pa je seveda, 65 let. In potem še naprej.

S svojim delom vsi skupaj prispevamo k boljšemu življenju posameznika, skupnosti in tudi države in ob tem ne smemo pozabiti, da postajamo vse starejša družba in da je naš Program pripravljen na to.

Na koncu bi se želela zahvaliti vsem skupaj za delo in predanost kot tudi našima glavnima financerjema Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Fundaciji FIHO. Zahvala gre tudi Ministrstvu za zdravje ter lokalnim skupnostim, ki podpirajo izvajanje in širjenje programov Zveze.

Ostanimo ambasadorji sprememb, dobrih praks in zagovorniki pozitivnega staranja.

Vse dobro.

Zorica Škorc

I. PODATKI O HUMANITARNI ORGANIZACIJI

1. POLNO IME ORGANIZACIJE: Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije

2. SKRAJŠANO IME: ZDSGS

3. OSNOVNI PODATKI:

Ø SEDEŽ: Partizanska cesta 12, 2000 Maribor, telefon: 02/ 234 75 70,

E- pošta: zveza@skupine.si; spletna stran: www.skupine.si

Ø PREDSEDNICA ZDSGS: Zorica Škorc, dipl.soc. delavka

Ø KOORDINATORKA NACIONALNE MREŽE: Martina Slokar, univ.dipl.soc.delavka

II. OPIS HUMANITARNE ORGANIZACIJE

Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije (pravna naslednica Združenja za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije, ki se je 7. 06. 2005 reorganiziralo v zvezo društev) je samostojna, humanitarna nevladna prostovoljska organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. S svojim temeljnim programom Skupine starih ljudi za samopomoč ter podpornimi programi pokriva del potreb, ki jih imajo ljudje v starosti. V ospredju je zadovoljevanje nematerialnih potreb, poslanstvo Zveze je namreč ustvarjanje pogojev in možnosti za kakovostno življenje starih ljudi na področju medčloveških odnosov in medgeneracijskega povezovanja ter priprava srednje generacije na lastno starost. Zveza zagotavlja pogoje za kakovostno prostovoljsko delo, strokovno podporo za delovanje ter razvoj mreže Skupin starih ljudi za samopomoč na območju cele države. Ima status humanitarne organizacije ter status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Temeljni program Skupine starih ljudi za samopomoč ter ostali podporni programi:

- uspešno rešujejo socialne stiske starih ljudi;

- ohranjajo njihovo psiho-fizično kondicijo;

- jih opolnomočajo za aktivno vključevanje v družbeno dogajanje;

- prostovoljcem dajejo možnost priprave na lastno starost;

- vplivajo na medgeneracijsko povezovanje,

- omogočajo sodelovanja med različnimi izvajalci socialno varstvenih programov,

- vplivajo na detabuizacijo starosti,

- vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja starih ljudi v socialnih zavodih in na povezovanje le teh z lokalnimi skupnostmi.

Gre za inovativne programe na področju socialnega varstva, s katerimi pomembno prispevamo k udejanjanju ciljev nacionalne strategije za razvoj družbe za vse starosti. Za vse naše programe je značilna osebna povezanost človeka s človekom.

III. PROGRAMI, KI JIH HUMANITARNA ORGANIZACIJA IZVAJA

1. SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ

Program "Skupine starih ljudi za samopomoč" deluje v Sloveniji že trideseto leto; je uveljavljen kot program dobre prakse na področju dela s starimi ljudmi ter uresničuje cilje Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020.

Namen programa je starim ljudem omogočiti, da ohranijo ali na novo ustvarijo socialno oz. podporno mrežo, ki jim zagotavlja vključenost, potrebno varnost in sprejetost. Osnovna dejavnost se odvija v skupini do deset oseb, ki se sestaja redno enkrat tedensko, vedno ob isti uri in v istem prostoru in z istima voditeljema. Temeljna dejavnost je pogovor o določeni temi, ki omogoča aktivno vključevanje vseh članov. To vse ustvarja varen prostor, kjer imajo ljudje možnost govoriti, zaupati, izražati in zadovoljevati svoje potrebe in želje. Delo skupine praviloma usmerjata dva voditelja, ki imata zaključen proces usposabljanja.

Posamezne skupine se na lokalni ravni povezujejo v mrežo skupin, ki je del regionalne ter nacionalne mreže skupin.

Nacionalna mreža skupin starih ljudi za samopomoč ZDSGS
število skupin starih ljudi za samopomoč489
število uporabnikov programa - starejših oseb4352
število prostovoljcev - voditeljev skupin807

stanje na dan 31. 12. 2016

***

2. MEDGENERACIJSKI TABOR

Medgeneracijski tabor je nekajdnevno skupno bivanje predstavnic in predstavnikov vseh treh generacij. Program je nadgradnja osnovnega programa Skupine starih ljudi za samopomoč. Tabore organizirajo posamezna lokalna medgeneracijska društva ob strokovni in delni finančni podpori Zveze. Udeleženci so prostovoljci-voditelji skupin, starostniki, ki se med letom srečujejo v skupinah ter otroci in mladostniki, ki so med letom vključeni v različne programe sodelovanja s starimi ljudmi.

Program omogoča povezovanje predstavnikov vseh treh generacij, vzpodbujanje medgeneracijskih vezi, spreminjanje stališč in tabujev do predstavnikov stare, srednje in mlade generacije, učenje in pretok življenjskih izkušenj, razvijanje solidarnosti, sprejemanje ljudi takšnih, kot so.

***

3. USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJCEV ZA VODENJE

SKUPIN STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ

Usposabljanje in izobraževanje za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč je program, ki obsega 120 ur (v časovnem obdobju od 12-15 mesecev). V tem času udeleženec pridobi potrebno teoretično znanje, vzporedno s tem pa tudi neposredne praktične izkušnje za uspešno vodenje skupine starih ljudi za samopomoč. V program se vključujejo prostovoljci, ki želijo v programu Skupine starih ljudi za samopomoč sodelovati kot voditelji skupin. To so pripadniki srednje generacije, ki se želijo prostovoljno usposobiti za vodenje skupin.

Program je verificiran s strani Socialne zbornice Slovenije in ovrednoten s 4 točkami kot preventivni programo na področju socialnega varstva.

S tem programom Zveza zagotavlja:

  • kvalitetno izvajanje osnovnega programa - Skupine skupin starih ljudi za samopomoč;
  • nastanek novih lokalnih mrež skupin;
  • širitev in razvoj lokalnih mrež.

***

4. USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE ORGANIZATORJEV REGIONALNIH IN

LOKALNIH MREŽ SKUPIN STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ

Organizatorji lokalnih in regionalnih mrež koordinirajo dejavnost v lokalni skupnosti, skrbijo za organizacijo mreže, za management, pridobivanje prostovoljcev in promoviranje programa ter so ključne osebe za povezovanje lokalnega, regionalnega in nacionalnega nivoja pri izvajanju organiziranega prostovoljskega dela v programu Skupine starih ljudi za samopomoč. V programu usposabljanja pridobijo nova znanja in spretnosti, ki jim pomagajo za učinkovito izvajanje zgoraj opisanih nalog.

***

5. INTERVIZIJA IN SUPERVIZIJA ZA PROSTOVOLJCE - VODITELJE SKUPIN

STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ

Namen in cilj redne intervizije je prenos izkušenj in znanj za delo v skupinah, spoznavanje možnosti reševanja problemov, ki nastanejo v zvezi z vodenjem skupine, pomoč pri reševanju tekočih problemov in preprečevanje izgorelosti prostovoljk in prostovoljcev v programu. Brez intervizijske oblike dela s prostovoljci osnovni program Skupine starih ljudi za samopomoč ne bi tako uspešno deloval že trideseto leto.

Supervizija je oblika strokovne podpore, ki jo Zveza organizira in izvaja za potrebe lokalnih mrež. Vsebina supervizijskega srečanja izhaja iz potreb voditeljev v posameznem okolju oz. intervizijske skupine ali več intervizijskih skupin oz. medgeneracijskega društva. Gre za vidik supervizije, ki odraža pomen izkustvenega dela in učenja. Supervizija omogoča učenje na ravni medčloveških odnosov in je tudi oblika osebnega dela proti stresu in izgorevanju.

***

6. REVIJA PREPLETANJA

Revija Prepletanja izhaja od leta 2001 in v tem času je postala pomemben vir obveščanja udeležencev v programu Skupine starih ljudi za samopomoč - članic in članov skupin, voditeljic in voditeljev ter širše množice. Revija omogoča širitev znanj s področja socialne gerontologije in gerontagogike, ki so potrebna za kvalitetno delo in rast vseh udeležencev v programu in tudi za kakovostno širjenje programa samega. Omogoča pretok informacij in komunikacijo med vsemi vključenimi v programu, tako se veča občutek pripadnosti in vključenosti posameznika v celoten program ter ohranja enovit koncept dela.

Revija je za Zvezo pomemben promocijski element, ki omogoča predstavljanje dejavnosti in aktivnosti v širšem slovenskem prostoru, pomaga pri odpravljanju predsodkov o starosti in pri zmanjšanju socialne izključenosti starih ljudi.

Tabela 1: Število skupin starih ljudi za samopomoč v letu 2016:

KRAJI, KJER DELUJEJO LOKALNE MREŽE SKUPIN STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČŠT. SKUPIN
AJDOVŠČINA14
CERKNICA9
CELJE15
DOMŽALE25
GORNJA RADGONA4
IDRIJA9
ILIRSKA BISTRICA6
KOPER21
KRANJ36
LJUBLJANA11
LOGATEC4
MARIBOR60
NOVO MESTO19
PIRAN8
POLJČANE23
POLZELA21
RADOVLJICA16
RAVNE NA KOROŠKEM19
TREBNJE11
ŽALEC17
SEŽANA8
ŠMARJE PRI JELŠAH6
BELTINCI4
NOVA GORICA10
DUTOVLJE5
LENDAVA6
LJUTOMER8
MURSKA SOBOTA16
ORMOŽ9
RADENCI5
RADLJE OB DRAVI2
SLOVENSKE KONJICE11
ŠKOFJA LOKA13
ŠMARTNO PRI LITIJI10
PTUJ1
ČRNOMELJ4
METLIKA5
SEMIČ1
ŠEMPETER PRI GORICI3
SEVNICA3
VELENJE11
489