O-STA

Ugodni mikrokrediti za podjetja iz problemskih območij še vedno na voljo

Ugodni mikrokrediti so še vedno na voljo podjetjem, ki so locirana na enem izmed problemskih območij.

IZOBRAŽEVANJE

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Za pridobitev kredita potrebujete poslovni načrt. Kako ga napisati?

Več informacij

Slovenski podjetniški sklad (SPS) ponovno vabi podjetja iz Maribora in okolice, Pomurja, Pokolplja, Hrastnika, Radeč in Trbovlj, da izkoristijo možnost za pridobitev ugodnih mikrokreditov v višini od 5.000 evrov do 25.000 evrov. Na voljo ostaja še 9 milijonov evrov, skupno pa je bilo za problemska območja v okvitu razpisa z oznako P7R 2016 sicer namenjenih 12 milijonov evrov. V kolikor vas zanimajo ugodni mikrokrediti za mikro in mala podjetja vam v podjetju Data lahko pomagamo pri pripravi poslovnega načrta, ki je eden od ključnih elementov vloge. Lahko se odločite za obisk brezplačnega seminarja, ki ga priporočamo tudi vsem tistim, ki se odločate za ustanovitev podjetja, ali pa izberete individualno svetovanje za področje razpisov.

Prijava na izobraževanje

Komu so namenjeni ugodni mikrokrediti?

Ugodni mikrokrediti so namenjeni mikro, malim in srednje velikim podjetjem:

  • ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov,
  • ki imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
  • ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
  • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Ugodni mikrokrediti so na voljo vsem podjetjem, ki imajo vsaj enega zaposlenega in izpolnjujejo zgoraj naštete pogoje. Vloge podjetja oddajo na SPS na naslednje prijavne roke: 1.06.2017, 01.09.2017 in 01.04.2017 za upravičene stroške nastale od 01.04.2017 do 05.12.2017.

Prijava na izobraževanje

Na SPS-ju izpostavljajo naslednje ugodnosti mikrokreditov:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju
  • nižji obrestni meri (fiksna 1,1 %)
  • ročnosti kredita do 60 mesecev
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
  • kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
  • stroški kredita se ne zaračunavajo

Postopek za pridobitev kreditov pa je hiter in enostaven, še dodajajo. Ugodni mikrokrediti se črpajo namensko za materialne, nematerialne investicije ter obratna sredstva. SPS bo podjetjem, ki bodo še črpala kredit, zagotovil ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast podjetij.

Javni razpis oziroma ugodni mikrokrediti so natančneje pojasnjeni na spletni strani SPS in v Uradnem listu RS št. 84/2016.

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijejavni razpisi podjetniške novice podjetništvo

Oznakeavtorski članki mikrokrediti podjetništvo

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/05/24/ugodni-mikrokrediti/