O-STA

45. geodetski dan "Izmerjena dežela: 200-let katastra na Slovenskem"

Na Brdu pri Kranju je 23. in 24. maja 2017 potekal 45. geodetski dan, ki je bil tematsko namenjen katastru, s tem pa tudi evidentiranju in upravljanju nepremičnin. Dogodek je organizirala Zveza geodetov Slovenije z Gorenjskim geodetskim društvom v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL), Ministrstvom za okolje in prostor RS in Geodetsko upravo RS, Geodetskim inštitutom Slovenije, Inženirsko zbornico Slovenije ter Združenjem geodetskih izvajalcev GIZ-GI.

200-letnica začetka sodobnega parcelnega katastra

Tematika je bila izbrana z namenom obeležitve 200-letnice začetka sodobnega parcelnega katastra na Slovenskem. 23. decembra 1817 je namreč avstrijski cesar Franc I. podpisal Zakon o zemljiškem davku, ki je bil pravna podlaga za začetek vzpostavitve parcelnega katastra, poznanega tudi kot franciscejski kataster, na temelju geodetske izmere.

45. geodetski dan

Torkovemu odprtju razstave starih geodetskih instrumentov in razstavnega prostora podjetij, ki so predstavljala nove rešitve in tehnologije na področju geodezije in geoinformatike, ter slavnostni akademiji s koncertom Big Banda Orkestra Slovenske vojske, je v sredo sledil še strokovni simpozij. V uvodnem delu sta številne udeležence med drugimi pozdravila dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL prof. dr. Matjaž Mikoš in geodet dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, ki je navzočim čestital za izjemno prireditev in poudaril pomen 200-letnega stalnega razvoja geodetske stroke na Slovenskem.

Strokovni simpozij

Sledil je strokovni del, ki ga je pripravil programski odbor pod vodstvom geodetinje dr. Anke Lisec s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL. Dr. Joc Triglav je uvodne besede namenil 200-letnemu razvoju katastra na Slovenskem. Zasnovo sodobnega katastra (Cadastre 4.0) je predstavila predstavnica Mednarodne zveze geodetov FIG, Gerda Schennach. O projektih nove izmere kot možen način izboljšave kakovosti katastrskih podatkov je govoril prof. dr. Miodrag Roić s Fakultete za geodezijo Univerze v Zagrebu. V sklepnem delu plenarnih predavanj je Dominik Mesner, pooblaščeni geodet in lastnik enega najstarejših in največjih avstrijskih geodetskih podjetij iz St. Pöltna, orisal vlogo pooblaščenega geodeta v sosednji Avstriji. V popoldanskem delu so bili predstavljeni aktualni projekti na področju nepremičninske administracije in prostorskih informacijskih sistemov v Sloveniji. Strokovnjaki z Geodetske uprave RS, Ministrstva za okolje in prostor RS, Geodetskega inštituta Slovenije, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter Vrhovnega sodišča so predstavili dejavnosti in načrte na omenjenih področjih. V nadaljevanju je bil poseben vsebinski poudarek tudi na izzivih sodobnih tehnologij v nepremičninski administraciji in na splošno v geodeziji ter geoinformatiki.

Vizija geodetske stroke

Simpozij so geodeti sklenili z okroglo mizo na temo vizije geodetske stroke. O tej temi so z moderatorjem dr. Marjanom Čehom razpravljali ugledni gostje: Slavce Trpeski, direktor Agencije za kataster nepremičnin Makedonije; Borko Drašković, direktor Republiškega geodetskega zavoda Srbije; Anton Kupic, direktor Geodetske uprave Republike Slovenije; dr. Bojan Stopar, predstojnik Oddelka za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL ter mag. Blaž Mozetič, predsednik Zveze geodetov Slovenije.

Spremljajoča razstava

Dogodek je spremljala razstava starih geodetskih instrumentov, ki so se v preteklosti uporabljali na Slovenskem v zemljiškem katastru. Razstava z naslovom "Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem", ki so jo pripravili Zveza geodetov Slovenije, Geodetska uprava RS, Dolenjski muzej Novo mesto ter Gorenjski muzej, je do 18. 6. 2017 na ogled v Mestni hiši v Kranju.