O-STA

Ravnanje s komunalnimi odpadki

Velenje, 30. maj 2017 - Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so se na današnji seji sveta med drugim seznanili s Poročilom o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2016 in Poročilom o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2016 ter sprejeli Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju mestne občine Velenje za leto 2017 in Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2017.

Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz mestne občine Velenje za leto 2016 je predstavila Tina Kramer, vodja Sektorja za obdelavo in odlaganje odpadkov ter investicije podjetja Simbio, ki ima podeljeno koncesijo in tudi opravlja storitve v okviru Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Celju. V lanskem letu so bili aktivni na različnih področjih. Iskali so tehnološke rešitve biostabilizacije, nadgradili pa so sistem požarne varnosti, kompostarno, čistilno napravo za izcedne vode in sortirnico.

Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2016 je predstavil direktor podjetja PUP-Saubermacher Janez Herodež. Glavna dejavnost gospodarske javne službe je zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, kar za uporabnike pomeni zmanjševanje količine odpadkov, ločeno zbiranje, ponovno uporabo oziroma recikliranje zbranih odpadkov, odvoz odpadkov na predelavo in odlaganje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje