O-STA

Mestna občina Velenje lastnica parkirišča pri "Obircu"

Velenje, 6. junij 2017 - V preteklem tednu je Mestna občina Velenje na javni dražbi, ki je potekala v Celju, kupila zemljišče v bližini gostišča Obirc v Črnovi. Zemljišče je bilo kupljeno po izklicni ceni 210 tisoč evrov oziroma 256.074,97 evrov (z vsemi davki) in v naravi predstavlja utrjeno zemljišče v skupni površini 10.899 m2. Lastnik zemljišče je bilo podjetje CAMLEK transport in servisi, d. o. o., ki je v stečaju.

O načrtovanem nakupu so bili na 21. seji Sveta Mestne občine Velenje (30. maj 2017) obveščeni tudi svetnice in svetniki Mestne občine Velenje, ki so sklep o nakupu predmetne nepremičnine soglasno sprejeli.

Mestna občina Velenje na tem zemljišču načrtuje izgradnjo parkirišča za tovorna vozila in avtobuse. Še letos bomo pristopili k pridobitvi projektne dokumentacije za gradnjo, v letu 2018 pa se predvideva izgradnja parkirišča.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje