O-STA

Izplačilo regresa: Časa je še 14 dni

Delodajalci morate poskrbeti za izplačilo regresa svojim delavcem najkasneje do 30. junija. V nasprotnem primeru vas lahko doleti kazen, ki znaša od tri do 20 tisoč evrov.

IZOBRAŽEVANJE

Funkcije za podjetnike

Izbirate nov kader? Kakšne so pri tem obveznosti delodajalca?

Več informacij

Podjetja morajo zaposlenim izplačati regres do 30. junija, in sicer v višini vsaj 804,96 evra bruto. Tako določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), po kolektivni pogodbi pa je lahko regres tudi višji, a ne nižji od minimalnega. Regres sicer pripada vsakemu delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta. Več pa v prispevku Regres - komu pripada?.

Če imate vprašanja, vezana na izplačilo regresa, vam lahko pomagajo Datini pravniki. Pravno svetovanje, ki ga nudimo, je specializirano prav za delovnopravno zakonodajo. Zato vam bo koristilo tudi pri pripravi pogodb o zaposlitvi. Podjetniki začetniki pa vse informacije glede zaposlovanja dobite na brezplačnih seminarjih Podjetnik sem - kaj pa zdaj? in Funkcije za podjetnike.

Prijava na izobraževanje

Najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni treba obračunati prispevkov, je 70 odstotkov povprečne plače v državi. Zaposleni v javnem sektorju so izplačilo regresa že dočakali, medtem ko bodo upokojenci letni dodatek še prejeli.

Ne pozabite na izplačilo regresa - globe so visoke

Inšpektorat RS za delo podatkov o številu vseh podjetij, ki so v letu 2016 zamudila z izplačilom regresa ali regresa sploh niso izplačala, nima. So pa v lanskem letu ugotovili 902 kršitvi drugega odstavka 131. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da se mora regres delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Ter 463 kršitev tretjega odstavka 131. člena ZDR-1, ki določa, da se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Prijava na izobraževanje

Na Inšpektoratu pa ne beležijo podatkov o podanih prijavah na način, da bi lahko navedli številčni podatek o tem, koliko prijav se je nanašalo na nepravilnosti pri izplačilu regresa.

Ob tem na Inšpektoratu opozarjajo delodajalce, da ne pozabijo na izplačilo regresa. Zakon o delovnih razmerjih v 217. členu (25. točka prvega odstavka) namreč določa, da se z globo od 3.000 do 20.000 evrov kaznuje delodajalec, ki ne poskrbi za izplačilo regresa svojim delavcem.

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki inšpektorat rs za delo izplačilo regresa regres

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/06/16/izplacilo-regresa-casa-je-se-14-dni/