O-STA

Sistemizacija delovnih mest - kdaj je obvezna?

Sistemizacija delovnih mest pomeni natančno opredelitev pogojev za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za posamezno vrsto delo. V praksi delodajalci to naredijo v internem splošnem aktu, ki ga imenujejo sistemizacija delovnih mest.

IZOBRAŽEVANJE

Abeceda poslovanja

Poznate osnove poslovanja?

Več informacij

Sistemizacija delovnih mest ni obvezna za vse delodajalce. Ampak le za delodajalce, ki imajo več kot 10 zaposlenih. Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) namreč v drugem odstavku 22. člena določa, da je delodajalec dolžan s splošnim aktom določiti pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela, vendar pa ta obveznost ne velja za manjše delodajalce. V skladu z določilom tretjega odstavka petega člena ZDR-1 je manjši delodajalec tisti delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev.

Pri tem morajo biti delodajalci pozorni na ustrezne pogodbe o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi je namreč temeljni dokument, ki ureja vse medsebojne pravice in obveznosti delodajalca in zaposlenega. Za občasna dela se lahko sklenejo tudi druge vrste pogodb, denimo podjemna pogodba, medtem ko je pogodba za določen čas izjema. Preberite prispevek, v katerem razlagamo, v katerih primerih lahko delodajalec z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Pri sestavi pogodb o zaposlitvi vam bo zagotovo koristil kakovosten pravni nasvet, zato preverite ponudbo za pravno svetovanje, ki ga nudimo na Dati.

Avtorska in podjemna pogodba

Sistemizacija delovnih mest in njena objava

Sistemizacija delovnih mest mora biti pri delodajalcu objavljena na način, da lahko do nje dostopajo vsi zaposleni in da jo lahko nemoteno pregledujejo. Delodajalec mora tako vse zaposlene obvestiti o sprejeti sistemizaciji delovnih mest ter vsem zaposlenim omogočiti nemoten dostop do nje.

Prijava na izobraževanje

O stroških, ki doletijo delodajalca za posameznega zaposlenega, govorimo na seminarju Abeceda poslovanja. Podjetniki začetniki pa vse informacije glede zaposlovanja dobite na brezplačnem seminarju Podjetnik sem - kaj pa zdaj?.

Vsebina sistemizacije delovnih mest

Pri sistemizaciji delovnih mest morajo biti delodajalci zelo natančni. Že vnaprej morajo dobro razmisliti, katera delovna mesta bodo imeli v podjetju, kakšne pogoje bodo postavili za njihovo zapolnitev, kakšne so delovne naloge posameznega delovnega mesta ter kakšne prejemke bo imel delavec, zaposlen na posameznem delovnem mestu. Opozoriti je treba tudi na možnost, ki jo daje ZDR-1, da se pogoji za zaposlitev ne določajo za posamezno delovno mesto, temveč lahko tudi za posamezno vrsto del.

Sistemizacija delovnih mest je nato vodilo pri zaposlovanju novih kadrov in pri prerazporejanju že obstoječih delavcev na druga delovna mesta. Seveda se lahko tudi sistemizacija delovnih mest spreminja in prilagaja delovnemu procesu delodajalca. Vendar je treba o vsaki spremembi obvestiti vse zaposlene in vsako spremembo akta objaviti na način kot prvi akt.

Priprava sistemizacije delovnih mest je tako projekt, ki poleg dobrega poznavanja notranje organizacijske strukture podjetja, zahteva tudi pravno znanje in dobro poznavanje delovnopravne zakonodaje. Če ste v dvomih, kako ustrezno pripraviti sistemizacijo, vam nudimo pravno svetovanje. Le dobro pripravljena sistemizacija delovnih mest bo namreč delodajalcu omogočila organizirano in strukturirano zaposlovanje in razporejanje kadrov.

Prijava na izobraževanje

Avtorica besedila je Darja Golob Koritnik, univ. dipl. prav., Data d. o. o.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki pogodba o zaposlitvi sistemizacija delovnih mest zdr-1

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/06/16/sistemizacija-delovnih-mest/