O-STA

Mednarodna partnerska prireditev za nove članice EU v Berlinu

Berlin (ots) - Krepitev gospodarskega sodelovanja med novimi članicami EU in Nemčijo na področju plina in vode in ustvarjanje novih prodajnih trgov sta glavna cilja sejma WASSER + GAS BERLIN SPEZIAL 2004, ki bo potekal od 8. do 10. septembra v Berlinu.

Sejem ponuja novim članicam Unije poslovna partnerstva na področju vode in plina, saj se bodo podjetja iz zahodne Evrope srečala z obiskovalci in razstavljalci iz srednje in vzhodne Evrope na sejmišču, ki se bo raztezalo na 6000 kvadratnih metrih.

Na sejmu bodo potekala srečanja med proizvajalci s področja vodne in plinske oskrbe in komunale, ki bodo razstavljali na sejmu, in ponudniki storitev kot potencialnimi vlagatelji, gospodarskimi družbami, bankami, zavarovalnicami in specialziranimi odvetniškimi družbami na eni strani in sejemskimi obiskovalci iz komunalnih podjetij, trgovine in obrti, predstavniki javnega sektorja in znanosti na drugi strani.

Vzporedno s sejmom bo potekal kongres o skupnih investicijah z novimi članicami EU. Program je osredotočen na razpisne postopke za projekte, ki se pripravljajo, in na direktive EU ter na različne vidike financiranja, liberalizacije in privatizacije, strokovnega izobraževanja in usposabljanja.

Sektor za oskrbo z vodo in plinom in lokalne skupnosti menijo, da imajo izmenjava mnenj o mešanih družbah in zastopstvih v podjetjih ter pogovori o modelih družabništva v tem sektorju, vključno s parnterstvom med javnim in zasebnim sektorjem, zelo veliko praktično vrednost.

Sejem in kongres so pripravili na podlagi izkušenj sejmišča Messe Berlin, ki je gostilo prireditve kot "WASSER BERLIN" (Mednarodni sejem in kongres za vodo) in "GAS BERLIN", ki vsake tri leta privabi več kot 700 razstavljalcev iz 25 držav.

Kontakt:

Angelica Germis

Messe Berlin GmbH

Tel. +4930 3038-2275

Fax: +4930 3038-2241

germis@messe-berlin.de

www.messe-berlin.de

Wolf-Dietrich Gross

cmi Kommunikation und Medien GmbH

Tel. +49(0)30 327 80 80

Fax +49(0)33 206 62 535

cmi@cmi-berlin.de

www.cmi-berlin.de