O-STA

Razpis za garancije bančnim kreditom za podjetja iz JV Slovenije

V Uradnem listu je bil objavljen drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v regiji jugovzhodne Slovenije. Cilj razpisa sta med drugim pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva ter zmanjševanje brezposelnosti.

IZOBRAŽEVANJE

Kako pripraviti uspešen poslovni načrt?

Kaj mora vsebovati poslovni načrt?

Več informacij

Ko podjetnik skuša najti investitorje, ko želi kandidirati na razpisih, ko želi pridobiti kredit, potrebuje poslovni načrt. Kaj vse mora le-ta vsebovati, razlagamo na brezplačnem seminarju Kako napisati uspešen poslovni načrt?. Dobro sicer je, da ima bodoči podjetnik poslovni načrt spisan še preden izvede postopek za ustanovitev podjetja. S poslovnim načrtom namreč podjetnik začrta smer poslovanja svojega podjetja.

Prijava na izobraževanje

Razpis za garancije bančnim kreditom - komu je namenjen?

Razpis za garancije bančnim kreditom je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin statistične regije jugovzhodne Slovenija. Statistična regija obsega naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, Osilnica, Ribnica, Semič, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Z razpisom se bo pospeševal razvoj malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov. Povečala se bo investicijska aktivnost v regiji in zmanjševala stopnja brezposelnosti. Vzpostavila se bo možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva in olajšal dostop mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Skupen garancijski potencial znaša 2,18 milijona evrov in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada, ki na dan objave razpisa znaša 681.250 evrov, in predvidenega multiplikatorja štiri za bančne kredite.

Rok za oddajo prijav že teče, razpis pa bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 4. aprila 2018. Zainteresirani lahko vlogo pošljejo Razvojnemu centru Novo mesto ali jo na njegovem sedežu oddajo osebno.

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo javni razpisi podjetniške novice podjetništvo

Oznakeavtorski članki bančni krediti javni razpis

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/06/22/razpis-za-garancije-bancnim-kreditom/