O-STA

Povračilo stroškov od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja

Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja se praviloma prejmejo za opravljeno delo ali storitev iz odvisnega, a ne delovnega razmerja, dela pa so občasnega ali začasnega značaja. O tem, kako so tovrstni dohodki obdavčeni smo že pisali. Zdaj pojasnjujemo, kako uveljavljati povračilo stroškov prevoza in nočitve od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja.

IZOBRAŽEVANJE

Abeceda poslovanja

Na Abecedi poslovanja boste izvedeli tudi vse o davkih.

Več informacij

Po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) se dohodki iz drugega pogodbenega razmerja uvrščajo med dohodke iz zaposlitve. Med tovrstne dohodke štejemo zlasti dohodek, prejet na podlagi avtorskeali podjeme pogodbe. Pa tudi denimo dohodek za opravljeno delo iz naslova osebnega dopolnilnega dela in dohodek dijakov in študentov za opravljanje prostovoljne prakse.

Avtorska in podjemna pogodba IZRAČUN

Vsak dohodek iz drugega pogodbenega razmerja je sicer natančno opredeljen na spletni strani Finančne uprave RS (FURS). Več informacij pa lahko dobite tudi v prispevku Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja: Kako je obdavčen?. Na morebitna vprašanja, povezana z obdavčitvijo, odgovarjamo na izobraževanju Abeceda poslovanja, nudimo pa vam tudi individualno davčno svetovanje.

Prijava na izobraževanje

Povračilo stroškov v zvezi z opravljanjem dela ali storitve

Zavezanec, ki prejema dohodke iz drugega pogodbenega razmerja, poleg normiranih stroškov uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitve, pojasnjujejo na FURS.

Povračilo stroškov se zavezancu prizna na podlagi predloženih dokazil o njihovem nastanku. Pri tem se upoštevajo določila Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Paziti je treba denimo na pravilno izpolnjevanje potnih nalogov.

Povračilo stroškov prevoza in nočitve rezident Republike Slovenije uveljavlja v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. Nerezident pa jih lahko uveljavlja v sedmih dneh od izplačila dohodka s pisnim zahtevkom pri pristojnem finančnem organu.

Drugače pa velja za povračilo stroškov, če dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka. Davčni zavezanec jih lahko uveljavila le v napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve.

Kdaj je treba dohodek iz drugega pogodbenega razmerja napovedati Fursu?

Davčni zavezanec, ki je slovenski rezident, mora dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, ki ga je prejel od osebe, ki ni plačnica davka (na primer od organizacije iz tujine), napovedati Fursu do 15. dne naslednjega meseca, v katerem je prejel dohodek. V napovedi odmere akontacije dohodnine sme uveljavljati dejanske stroške prevoza in prenočitve v zvezi s tem dohodkom.

Povračilo stroškov le, če je davčna napoved pravočasna

Na FURS pojasnjujejo (publikacija Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja), da sme davčni zavezanec povračilo stroškov prevoza in prenočitve uveljavljati le, če napoved vloži v zakonsko določenem roku.

Če jo vloži prepozno (na primer na podlagi samoprijave), teh stroškov ne more uveljaviti. Prav tako jih potem ne more uveljavljati v letni napovedi za odmero dohodnine (informativnem izračunu dohodnine).

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorska pogodba avtorski članki dohodek iz drugega pogodbenega razmerja podjemna pogodba povračilo stroškov

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/07/13/povracilo-stroskov-pogodbeno-razmerje/