O-STA

"Za raznolikost. " Proti diskriminaciji Novinarska nagrada 2004

Ali je diskriminacija na delovnem mestu pomembno vprašanje ? Kot je pokazala raziskava Evrobarometra lansko leto, večina državljanov EU meni, da je. Da bi spodbudila zavedanje in debato o vprašanjih diskriminacije, je Evropska unija razpisala novinarsko nagrado "Za raznolikost. Proti diskriminaciji." za leto 2004.

Novinarji iz vseh 25 držav članic EU lahko predložijo članke na temo boja proti diskriminaciji in promocije raznolikosti pri zaposlovanju. Strokovnjaki s področja medijev in protidiskriminacije bodo izbrali 25 nacionalnih dobitnikov nagrade in tri finaliste za nagrado EU. Finalisti EU se bodo potegovali za potovanje v državo EU po lastni izbiri.

Tekmovanje je del informacijske kampanje EU "Za raznolikost. Proti diskriminaciji.", ki nudi informacije o evropski protidiskriminatorni politiki in predvsem o diskriminaciji na delovnem mestu. Za nagrado se lahko potegujejo le članki, ki bodo objavljeni na medmrežju ali v tiskanih medijih med 1. januarjem 2004 in 30. septembrom 2004. Članki se lahko predložijo v vseh uradnih jezikih EU. Prispele vloge bodo strokovnjaki ocenili glede na aktualnost, pomembnost, kompleksnost raziskave in priprave, izvirnost, kreativnost in kvaliteto članka, pa tudi glede na to, koliko je članek smiseln in relevanten za splošno javnost .

Članki morajo vključevati najmanj 5000 znakov in se morajo predložiti najkasneje do 5. oktobra 2004.

Za več informacij o natečaju in prijavnih obrazcih obiščite "For Diversity. Against Discrimination." Journalist Award 2004 and are invited to enter the competition at the website www.stop-discrimination.info.

Turnerjeva 13,

Ljubljana, Slovenija

E-pošta: meta.maksimovic@siol.net

GSM: 041 382 772