O-STA

Poškodba pri delu: Kakšne obveznosti ima delodajalec?

Nemalokrat se zgodi, da se delavci pri opravljanju svojega dela poškodujejo. V skladu z zakonskimi določbami se kot poškodbe pri delu upoštevajo tudi poškodbe nastale na službeni poti ter na poti na delo in iz dela, če prevoz organizira delodajalec. Poškodba pri delu mora biti prijavljena, če je delavec zaradi nje odsoten z dela več kot tri dni. Zakonska obveznost je tudi usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu, ki ga lahko opravite tudi pri nas.

IZOBRAŽEVANJE

Varstvo in zdravje pri delu

Delodajalec je dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, teoretično in praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela.

Več informacij

Kako je definirana poškodba pri delu?

Kaj se šteje za poškodbo pri delu, je definirano v Zakonu o pokojninske in invalidskem zavarovanju. Poškodba pri delu je torej:

  • poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je takšna poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan;
  • poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira delodajalec, ter poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na službeni poti;
  • obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.

Za poškodbo pri delu se torej šteje le nezgoda, ki se zgodi na redni poti na delo oziroma z dela, če prevoz organizira delodajalec, in nezgoda na službeni poti. Poškodba na poti na delo in iz dela pa se šteje kot poškodba izven dela.

Prijava na izobraževanje

Poškodba pri delu mora biti prijavljena Inšpektoratu

Delodajalec mora nezgodo pri delu takoj prijaviti Inšpektoratu Republike Slovenije za delo. Podlaga za to je 41. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu. In sicer mora biti poškodba pri delu prijavljena Inšpektoratu v primeru, da je zaradi nje delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni. Prijaviti je treba tudi nezgodo pri delu s smrtnim izidom, kolektivno nezgodo, nevaren pojav ali ugotovljeno poklicno bolezen.

Podobno velja tudi za samozaposlene osebe. Te morajo mora inšpekciji prijaviti nezgodo pri delu zaradi katere so nezmožne za delo več kot tri delovne dni. Prijaviti morajo tudi ugotovljeno poklicno bolezen in nevarni pojav.

Na Inšpektoratu pojasnjujejo, da "takoj" pomeni v najkrajšem možnem času, da torej delodajalec ne sme odlašati. Poškodba pri delu se prijavi prek posebnega obrazca. Na njem se podajo vsi podatki o poškodovani osebi, delodajalcu in okoliščinah nezgode.

Varstvo in zdravje pri delu je usposabljanje, ki je zakonska obveznost. V kolikor bi želeli opraviti ali obnoviti usposobljenost, vas vabimo na naše izobraževanje Varstvo in zdravje pri delu.

Prijava na izobraževanje

Poleg tega mora delodajalec hraniti vso dokumentacijo, ki se nanaša na nezgode pri delu. Hraniti mora tudi dokumentacijo, ki se nanaša na preglede in preizkuse delovne opreme, dokumentacijo o zdravstvenih pregledih delavcev in tudi vso dokumentacijo glede opravljenega usposabljanja za varstvo in zdravje pri delu.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki inšpektorat rs za delo poškodba pri delu varstvo in zdravje pri delu

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/07/31/poskodba-pri-delu/