O-STA

Bi bili osebni trener?

Kako pomembna je športna aktivnost za zdravje in dobro počutje, nas nenehno opozarjajo mediji, izobraževalne ustanove, zdravstveno osebje ... To, da ljudje preveč časa preživimo v sedečem položaju in se nasploh premalo gibamo, izpostavljajo tudi številne raziskave. Zato ni čudno, da se marsikdo odloči, da ga bo k redni vadbi spodbudil osebni trener.

Nasploh se današnja družba veliko ukvarja s telesno pripravljenostjo in fizičnim izgledom, različne športne aktivnosti oziroma vadbe so dobro obiskane. Zato ne preseneča, da se tudi (bodočim) podjetnikom vse pogosteje porajajo poslovne ideje na področju športa. Če jo imate v mislih tudi vi, jo na brezplačnem seminarju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo lahko preverite oziroma preoblikujete na način, da bo na trgu uspešna.

Prijava na izobraževanje

V nadaljevanju pa vam predstavljamo, kakšni so pogoji za to, da postanete osebni trener.

IZOBRAŽEVANJE

Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo

Se radi ukvarjate s športom? Pridobite ustrezno licenco in postanite osebni trener!

Več informacij

Dejavnost je treba najprej ustrezno registrirati

Če bi želeli biti osebni trener oziroma voditi kakšno drugo športno aktivnost, morate najprej ustanoviti podjetje. Katero pravno obliko podjetja je smiselno izbrati, se lahko posvetujete z našimi računovodskimi in davčnimi svetovalci, koristne informacije glede s. p.-ja in d. o. o.-ja pa delimo tudi na Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja. Preden ustanovite podjetje vam vsekakor priporočamo, da se posvetujete s svojim bodočim računovodjem. Ta vam bo svetoval, kako je v vašem konkretnem primeru najbolj smiselno ugotavljati davčno osnovo in kako voditi knjige.

To boste namreč morali povedati ob ustanovitvi podjetja, ki jo brezplačno lahko opravite na VEM točki Data. Pri tem boste morali izbrati tudi dejavnosti, s katerimi se boste v vašem podjetju ukvarjali. Za zasebno delo v športu (osebni trener) je treba registrirati dejavnost "Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije", ki v Standardni klasifikaciji dejavnosti nosi številko 85.510. Pod to dejavnost pa spada:

  • izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije, ki je formalno organizirano, bodisi za skupine ali posameznike, in poteka v različnih oblikah (šola, tečaj, tabor z nastanitvijo) in v različnih okoljih (na terenu, pri tečajniku idr.)
  • jahalne šole
  • plavalne šole
  • dejavnost samostojnih športnih inštruktorjev, učiteljev, trenerjev idr.
  • poučevanje borilnih športov
  • poučevanje iger, kot so bridge, šah, go ipd.
  • poučevanje joge

Osebni trener mora biti ustrezno izobražen

Zasebni športni delavec je, kot to določa Zakon o športu, strokovni delavec v športu, ki je vpisan v razvid zasebnih športnih delavcev po tem zakonu in samostojno opravlja delo v športu kot svojo izključno ali dopolnilno dejavnost.

Svoje delo osebni trener oziroma zasebni športni delavec lahko opravlja le, če ima ustrezno izobrazbo ali strokovno usposobljenost (natančneje določeno v 48. in 49. členu Zakona o športu). Poleg tega pa mora biti vpisan tudi v razvid zasebnih športnih delavcev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Vpis v razvid se opravi na podlagi vloge, ki jo na predpisanem obrazcu vlagatelj v elektronski ali pisni obliki vloži pri ministrstvu. Osebni trener oziroma športni delavec se vpiše v razvid za nedoločen čas. Samostojno delo v športu pa lahko opravlja tudi poklicni športnik.

Prijava na izobraževanje

Druge športne dejavnosti

Kot osebni trener pa dejavnosti svojega podjetja lahko razširite. Registrirate lahko denimo "Druge športne dejavnosti" (SKD 93.190). Sem spada dejavnost gorskih vodnikov, ki so v zadnjem obdobju, ko v gore zahaja vse več ljudi, izjemno priljubljeni. Tu se skrivajo tudi dejavnosti športnih lig in zvez, dejavnosti, povezanih s promocijo športnih dogodkov, dejavnosti organiziranja in promocije športnih dogodkov (s športnimi objekti ali brez njih). Dejavnost "Druge športne dejavnosti" pa morajo registrirati tudi tisti, ki opravljajo delo sodnikov, na primer v nogometu, futsalu, košarki.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijepodjetniške novice podjetništvo ustanovitev d.o.o. ustanovitev podjetja ustanovitev s.p. zakonodaja zanimivosti

Oznakeavtorski članki osebni trener registracija dejavnosti športna dejavnost točka vem ustanovitev podjetja

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/08/11/bi-bili-osebni-trener/