O-STA

Javna obravnava Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska Gora (PUP 01)

Velenje, 18. avgust 2017 - V sredo, 23. avgusta, bo ob 17. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) javna obravnava Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Planske celote 01; Krajevna skupnost Vinska Gora (PUP 01).

Na javno obravnavo so vabljeni vsi zainteresirani občani ter predstavniki nosilcev urejanja prostora, lokalnih skupnosti, gospodarstva, interesnih združenj ter zainteresirane javnosti.


Prijazno vabljeni,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje