O-STA

Za izgradnjo odseka 3. razvojne osi do Holmca bo potrebna nova študija

Pod vodstvom novega predsedujočega Svetu koroške regije mag. Alana Bukovnika se je koroška delegacija v torek. 29. avgusta 2017, udeležila sestanka z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem, njegovimi sodelavci in predstavniki DARS-a.

Srečanje je imelo dve osrednji točki:

Pregled in nadaljnje spremljanje dinamike realizacije projekta severnega kraka 3. razvojne osi

Dogovor o dokončanju DPN Slovenj Gradec - Dravograd

Pod točko 1 je bilo dogovorjeno, da se bosta Koroška in Savinjsko-Šaleška regija skupno udeleževali sestankov za izgradnjo 3. razvojne osi na relaciji Šentrupert - Koroška. Sestanki bodo potekali glede na potrebo, vendar najmanj na vsake dva meseca. Ministrstvo mora določiti, kdo bodo sogovorniki na njihovi strani.

V zvezi z dinamiko izgradnje odseka hitre ceste med Šentrupertom in Slovenj Gradcem je DARS sporočil, da bodo predvidoma še do konca tega leta podpisane pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije in parcelacije. DARS bo v pisni obliki pripravil tudi natančen presek trenutne situacije poteka projekta severnega kraka 3. razvojne osi. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo DARS v roku 14 dni na spletu vzpostavil posebni portal, kjer bo mogoče javno spremljati dinamiko izgradnje 3. razvojne osi.

Pod točko 2 so predstavniki Koroške zahtevali, da resorna ministrstva in vlada nadaljujejo z dokončanjem sprejema državnega prostorskega načrta (DPN) za odsek Slovenj Gradec - Dravograd, saj je ta "obtičal" tik pred sprejemom. Minister Gašperšič je poudaril, da so se razmere za izgradnjo tega odseka spremenile in da je za realizacijo potrebno narediti študijo, ki bo pokazala katera varianta gradnje je najbolj optimalna za odsek Slovenj Gradec - Dravograd - Holmec. To študijo bo ministrstvo naročilo na javnem razpisu, ki bo izšel v septembru 2017. V skladu s protokolom pa so v decembru 2017 predvideni zaključki te študije. Eden od možnih scenarijev, ki jih bo študija proučila, je tudi smotrnost dokončnega sprejema zamrznjenega DPN na relaciji Slovenj Gradec - Dravograd, kjer je varianta že znana. Nekoliko bolj zapletena pa je situacija na odseku Dravograd - Holmec, kjer je varianto potrebno še določiti. Pri tem je koroška delegacija poudarila, da ne bo odstopila od umeščanja 4-pasovnice na odseku Slovenj Gradec - Dravograd, kajti zamrznjeni DPN za ta odsek je tako rekoč tik pred sprejemom obstal. Lahko pa pristanemo na faznost izgradnje tega odseka.

Vodjo Mladinske iniciative Aljaža Verhovnika je zanimalo, kdaj bo vlada sprejela operativni program gradnje odseka hitre ceste med Šentrupertom in Slovenj Gradcem, saj je bil sprejem predviden že za junij 2017. Minister je odgovoril, da je zadeva v proceduri in bi naj bila sprejeta predvidoma v septembru 2017.

Sestanka so se poleg vodje iniciative Aljaža Verhovnika in predsedujočega regiji mag. Alana Bukovnika udeležili še Janez Bijol in Gregor Ficko, s strani šaleške regije pa Peter Dermol.

HOČ'MO CESTO!

S spoštovanjem,

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os

Aljaž Verhovnik, koordinator iniciative