O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Javni natečaj "Najlepše celovito urejen prodajni prostor v mestnem središču Velenja 2017"

Velenje, 5. september 2017 - Mestna občina Velenje je danes, 5. septembra, na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave) objavila javni natečaj "Najlepše celovito urejen prodajni prostor v mestnem središču Velenja 2017".

Z javnim natečajem želimo spodbuditi lastnike ali najemnike poslovnih prostorov v mestnem središču, da bi tudi sami prispevali k obeležitvi praznika Mestne občine Velenje ali Pikinega festivala, ki poteka v prazničnem septembru. Spodbuditi želimo tudi atraktivnost prodajnih prostorov v mestnem središču ter tako privabiti v mesto več obiskovalcev.

Komisija, ki jo sestavljajo člani Odbora za mestni marketing, bo ocenjevala zunanjo izložbo prodajnega prostora, urejenost notranjega prostora, pestrost, izvirnost in inovativnost ponudbe izdelkov in storitev, prijaznost osebja ter celostno in oblikovno usklajenost vseh sestavnih delov prodajnega prostora s predstavitvenimi simboli, elementi, identiteto Mestne občine Velenje ali Pikinega festivala. Podoba naj bo čim bolj skladna s celostno grafično podobo Mestne občine Velenje ali Pikinega festivala.

Prijave na natečaj so možne do vključno 22. septembra 2017, ocenjevanje prijaviteljev bo potekalo od 23. do 27. septembra.

Zmagovalce natečaja bomo razglasili v soboto, 30. septembra 2017, na Titovem trgu na prireditvi Podjetno Velenje. Trije najlepše urejeni prodajni prostori v mestnem središču bodo nagrajeni s praktičnimi nagradami.