O-STA

Pirati podpornike pozivamo, naj nam pomagajo zahtevati dokumente Drugega tira!

Spoštovani,

Pirati od Ministrstva za infrastrukturo zahtevamo podatke o drugem tiru. Ker jih 8 dneh po vložitvi zahteve za omenjene podatke nismo prejeli, bomo naše podpornike zdaj pozvali, naj tudi sami prek spletne pošte od ministra Petra Gašperšiča zahtevajo razkritje omenjenih podatkov.

Podatki o drugem tiru morajo biti javni, saj lahko le tako omogočimo državljankam in državljanom informirano in odgovorno odločanje na referendumu.

V ponedeljek 11. septembra smo na Vlado RS in Ministrstvo za infrastukturo poslali zahtevek za objavo vseh dokumentov in podatkov, na podlagi katerih je nastal izračun stroškov celotnega projekta drugega tira. To bi vsem omogočilo vsaj približno videti, kakšna je struktura projekta drugega tira, še preden se bomo o tem odločali na referendumu.

Zahtevali smo tudi, naj odgovorni podrobno predstavijo financiranje drugega tira, še zlasti financiranje s strani zalednih držav in prek najemanja kreditov.

Ker nam dokumentov do danes niso predali, začenjamo omenjeno akcijo, za katero upamo, da bo vlado in ministrstvo prepričala v transparentno delovanje, še preden bi bili prisiljeni se na referendumu odločati o nečem, o čemer vemo bore malo.