O-STA

Brezposelnost bo urejena drugače

Zakonodaja, ki med drugim ureja tudi brezposelnost, bo kmalu spremenjena. Poslanci namreč danes v parlamentu obravnavajo novelo zakona o urejanju trga dela.

IZOBRAŽEVANJE

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Razmišljate o samozaposlitvi? Z obujanjem gospodarske rasti lahko vnovčite tudi svojo poslovno idejo!

Več informacij

Zakon najbolj posega prav na področje brezposelnosti.

Brezposelnim, ki želijo trajno zaposlitev v lastnem podjetju, sicer brezplačno pomagamo v podjetju Data. Pripravljenih imamo več izobraževanj, ki brezposelnim pomagajo v svet podjetništva. Na seminarju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo vam pomagamo odkriti, ali je ima vaša poslovna ideja prihodnost v svetu podjetništva, na skupinskem svetovanju pred ustanovitvijo podjetja pa izveste vse, kar morate vedeti, preden na naši točki VEM odprete svoje lastno podjetje.

In kaj prinaša nova zakonodaja na področju brezposelnosti?

Obvezna prijava med odpovednim rokom

Novela zakona predvideva, da se bo moral delavec, ki mu bo že grozila brezposelnost in bo v odpovednem roku, obvezno prijaviti na Zavod RS za zaposlovanje in se vpisati med iskalce zaposlitve. V kolikor delavec te obveznosti ne bo spoštoval, mu bo prve tri mesece pravica do denarnega nadomestila zmanjšana iz 80 na 60 odstotkov osnove.

Hitrejša zaposlitev bo nagrajena

Predlog zakona predvideva tudi, da bodo nižje in srednje izobraženi prejemniki denarnega nadomestila za brezposelnost nagrajeni, če se bodo že v času prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost zaposlili. Pravica do prejemanja nadomestila jim bo s tem sicer potekla. Vendar pa bodo lahko prejemali ob plači še 20 odstotkov od zadnjega izplačanega neto zneska denarnega nadomestila. To bo lahko prejemal najdlje 12 mesecev oziroma do konca dodeljene pravice. Hkrati tako izplačevanje nadomestila ne bo vplivalo na morebitno novo pravico do nadomestila za brezposelnost. S predlogom se namreč želi spodbuditi brezposelne, da sprejmejo delo že v času prejemanja nadomestila in ne šele ob izteku pravice. Izjema so deficitarni poklici.

Z novo zakonodajo nagrajevanje za hitrejšo zaposlitev težje zaposljivih.

Klikni in deli

Za neizpolnjevanje obveznosti ob brezposelnosti sankcija kasneje

Zakon predvideva omilitev sankcioniranja brezposelnih ob neupravičeni opustitvi izpolnjevanja obveznosti brezposelnih oseb oziroma aktivnih iskalcev zaposlitve. Če tega ne počnejo, jih lahko zdaj zavod izbriše iz evidence brezposelnih oseb ob prvi kršitvi. Sprememba zakona predvideva, da bi jih izbrisali iz evidence ob drugi kršitvi. Po prvi kršitvi pa bi se jim nadomestilo za brezposelnost lahko znižalo za 30 odstotkov zadnjega izplačanega nadomestila, a hkrati do najmanj 350 evrov bruto.

Šele ob drugi kršitvi pa bi jih iz evidence izbrisali, kar s sabo sicer prinaša tudi izgubo nadomestila za brezposelnost. Med obveznostmi, ki lahko ob kršitvi pripeljejo do sankcij, je npr. neopravičena odklonitev v program aktivne politike zaposlovanja, odklonitev primerne ali ustrezne zaposlitve, neprizadevanje za zaposlitev na zaposlitvenem razgovoru, ipd.)

IZOBRAŽEVANJE

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Odpirate svoje podjetje? Kaj morate vedeti, preden podpišete dokumente ob ustanovitvi podjetja?

Več informacij

Brezposelnost nezdružljiva s poslovodsko funkcijo

Med iskalce zaposlitve pa se po novem ne bodo mogli več vpisati družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe v gospodarskih družbah. Krog družbenikov - poslovodnih oseb v gospodarskih družbah, ki so nezdružljivi s statusom brezposelnosti, se s predlogom širi. Tako nadomestila za brezposelnost ne bodo mogle več prejemati vse poslovodne osebe vseh osebnih in kapitalskih družb (d. o. o., k. d., d. n. o., d. d., k. d. d., ...). Že do zdaj se med brezposelne ni mogel vpisati edini družbenik osebnih oziroma enoosebnih družbah z omejeno odgovornostjo. V zavodih pa bo status brezposelnosti odrečen zgolj ustanovitelju, ki je poslovodna oseba v zavodu.

DOSTOPNO PREK: http://data.si/blog/2017/09/21/brezposelnost-bo-urejena-drugace/