O-STA

Vzpostavitev nacionalne referenčne mreže ustvarjalnih laboratorijev - FabLab Mreža Slovenija

Slovenija dobiva nacionalno referenčno mrežo FabLab ustvarjalnih laboratorijev. Pobudnica in koordinatorica mreže v Sloveniji je Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v sodelovanju z direktoratom za informacijsko družbo Ministrstva za javno upravo. Cilj mreže je prepoznati in uporabiti tehnološko inovacijski potencial posameznih lokalnih skupnosti v Sloveniji.

Osnovna ideja nacionalne referenčne mreže FabLab je spodbuditi še večje število inovacij in tako prispevati k razvoju lokalnega gospodarstva. Nekateri člani mreže ustvarjalnih laboratorijev že delujejo v okviru različnih oblik podjetniškega podpornega okolja, kot sta Katapult v Trbovljah ali Zavod 404 njihov nastanek pa bo spodbujen tudi v vseh drugih regijah Slovenije. Interes za sodelovanje v mreži je izkazalo več različnih organizacij, tako podjetij in šol kot tudi razvojnih agencij ter javnih in zasebnih zavodov iz vse Slovenije - Ribnice, Ptuja, Kranja, Ljubljanje, Dravograda, Murske Sobote, Maribora, Žalca, Nove Gorice, Kopra, Pirana, Trbovelj, Sevnice in Novega mesta.

V okviru iniciative bo popisana vsa premalo uporabljana tehnološka oprema, obstoječe znanje in kompetence tako v podjetjih, laboratorijih in izobraževalnih ustanovah, ki bodo nato usmerjeni v področje pametne specializacije glede na potrebe podjetij v regiji. V mrežo bodo vključeni tudi že delujoča slovenska FabLaba RogLab v Ljubljani in KreatorLab v Mariboru pa tudi MakerLaba, in sicer Poligon MakerLab Ljubljana ter MakerLab na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Dr. Emilija Stojmenova z ljubljanske Fakultete za elektrotehniko je pojasnila sam pomen nacionalne referenčne mreže laboratorijev FabLab: "Gre za platformo izobraževanja, medgeneracijskega povezovanja, ustvarjanja ter podpore kreativnim ustvarjalcem, zagonskim in drugim podjetjem. Nacionalna referenčna mreža FabLab bo tehnološka platforma za prototipiranje inovacij in izumov ter spodbuda za krožno gospodarstvo in lokalno podjetništvo. V mreži bo delovalo več kot 20 tovrstnih ustvarjalnih središč, v katerih bi ob sodelovanju podjetij, mentorjev in posameznikov z zamislimi nastajali novi izdelki ali storitve. Izjemnega pomena je tudi za izobraževanje, saj se prek njih spodbuja mlade, predvsem dekleta, za poklice STEAM - torej na področju znanosti, tehnologije, inženirstva, umetnosti in matematike." Primere uspešnih zgodb iz ustvarjalnih laboratorijev že najdemo tudi v Sloveniji. Ena izmed njih je TAFR, avtonomni električni kmetijski robot, ki samodejno nadzira in poroča o rasti rastlin, vsebnosti gnojil in škropiv ter je uporaben še za druga kmetijska opravila. Ali pa Pebble UV smartvrap - urni pašček z UV senzorjem, mikrokrmilnikom in aplikacijo, ki izpisuje moč sevanja ter nas opozarja, kdaj je čas, da si poiščemo zavetje v senci.

Ustvarjalne laboratorije najbolj pogosto označimo s kratico FabLab. Za njo se skriva Fabrication Laboratory, odprt, nekomercialni prostor za ustvarjanje, kjer lahko posamezniki uporabljajo najnaprednejšo opremo in tehnologijo. Zamisel se je rodila v centru za bite in atome v Tehnološkem inštitutu Massachusetts (MIT). Program so oblikovali, da bi ugotovili, kako lahko tehnologija postane gonilna sila razvoja v slabše preskrbljenih območjih. V večini FabLabov so 3Dtiskalniki, laserski stroji za rezanje in graviranje ter CNCstroji. Globalna mreža FabLab je odprta in ustvarjalna skupnost ustvarjalcev, inženirjev, raziskovalcev, znanstvenikov, umetnikov, učiteljev, študentov in strokovnjakov vseh starosti, ki sodeluje, inovira in ustvarja že v več kot 1000 FabLabih v 78 državah. Svetovna banka jih je prepoznala kot učinkovit način za razvoj lokalne industrije, spodbujanje podjetništva, pridobivanje praktičnih učnih izkušenj in povečanje interesa za izobraževanje v smeri STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Tako FabLabi prispevajo tudi k izobraževanju kadrov, ki lahko sledijo novostim ter sooblikujejo nove razvojne in poslovne priložnosti doma in po svetu.