O-STA

Napoved poletne šole biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 2017 - tema: RAK

Ljubljanski univerzitetni inkubator v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Nacionalnim inštitutom za biologijo in Društvom študentov mikrobiologije Slovenija organizira poletno šolo, katere tema je vedno aktualen RAK.

Poletna šola bo potekala v naslednjem tednu od srede do petka, 27.-29. septembra 2017 na Biotehniški fakulteti. Prosta mesta za udeležbo so bila zaradi velikega zanimanja zasedena kmalu po razpisu, kajti poletna šola omogoča brezplačen interdisciplinaren vpogled v raziskovanje, diagnostiko in zdravljenje raka.

Dotaknili se bomo tako zgodovine kot sodobnih pristopov, vpliva raznih okoljskih in genetskih dejavnikov ter alternativnega zdravljenja. Predavanjem vodilnih predavateljev iz posameznega področja bodo sledila še vprašanja publike in diskusija.

Vabljeni, da se nam pridružite oziroma predstavite za vas zanimive teme v vašem mediju. Organizatorji dogodka bodo na voljo za vprašanja prvi dan dogodka, v sredo 27. septembra, po predavanjih - med 14.30 in 15.00 uro v avli pred predavalnico Janeza Hribarja na Biotehniški fakulteti, kjer bo potekal program.


PROGRAM

Prvi dan, sreda, 27. september 2017, bodo udeležence pozdravili častni govorci, prof. dr. MIHA HUMAR, prodekan Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani (BF UL), dr. KARLA ŠTURM, vodja službe za študijske zadeve BF UL in prof. dr. ROMANA MARINŠEK LOGAR, vodja Študija mikrobiologije iz Katedre za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo, Oddelek za zootehniko, BF UL, prof. dr. Tamara Lah Turnšek, direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo in dr. Lidija Honzak, direktorica Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja.

Po uvodnih pozdravih bo prvi dan namenjen spoznavanju ZGODOVINE IN BIOLOGIJE RAKA, OKOLJSKIH DEJAVNIKOV s temami Rak skozi stoletja, Rak jeter, MikroRNA in dolge nekodirajoče RNA, Vloga patologa pri obravnavi malignih tumorjev, Molekularno genetske spremembe pri akutni limfoblastni levkemiji, Rak pljuč, Gioblastrom - najnevarnejši možganski tumor. Sledila bo predstavitev Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja kot podpornega okolja ter predavanje o Digitalizaciji in avtomatizaciji raziskovalnega okolja in laboratorijskih procesov. Po 15:30 bosta potekali dve delavnici, prva za študente, kreativne podjetnike in druga za laboratorijske zagrizence.

Drugi dan, četrtek, 28. september 2017, se bodo udeleženci seznanili z DIAGNOSTIKO, IMUNOSTJO IN ZDRAVLJENJEM RAKA in sicer z naslednjimi temami: Munohisto(cito)kemija in (fluoresenčna) hibridizacija in situin situ metodi za določanje genskih in kromosomskih aberacij, Novo generacija sekvencioniranja - moderna diagnostika tumorjev, Od poznavanja imunologije raka do razumevanja imunoterapevtskih pristopov, Z bioinformatiko v boj proti raku, Katepsin B kot tarča pri protitumorni terapiji, Genska terapija tumorjev in možnosti njene uporabe v kombinirani terapiji z radioterapijo, Protitumorski imunski odziv in imunoterapija raka, Delo klinika na področju raka in Razvoj in terapevtska uporaba bioloških zdravil.


Tretji, dan, petek, 29. september 2017,
se bodo udeleženci seznanili z NOVIMI VIDIKI ZDRAVLJENJA, STEM CELLS, DRUŽBENI VIDIKI (sledi še okrogla miza, katere gostja bo tudi Barbra Drnač) in sicer s temami Matične celice raka in novi vidiki zdravljenja, Novi pristopi zdravljenja, Niše tumorskih celic kot obetavne terapevtske tarče, Veterinarska onkologija v veterinarski medicini in njen pomen za translakcijsko medicino, Paliativna oskrba, Pot k okrevanju - organizirana samopomoč bolnikov z rakom, Vloga organizacije bolnic Europa Donna - psihosocialna podpora.

Na okrogli mizi o raku bodo sodelovali prof. dr. Tamara Lah Turnšek; prof. dr. Jože Pižem, dr. med.; Barbra Drnač; izr. prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med.; Nataša Elvira Jelenc; Maja Ebert Moltara, dr. med.

Poseben gost, predavatelj Poletne šole Biotehniške fakultete 2017 je dr. Stephen Minger. Izjemen gost, ki je leta 2012 dobil posebno nagrado Federation of Asian Biotech Associations (FABA) za izjemno delo na področju matičnih celic. Dr. Stephen Minger je doktoriral iz patologije (nevroznanost) na Univerzi Albert Einstein v New Yorku, na Medicinski fakulteti. Skupaj s svojo raziskovalno ekipo že več kot 20 let raziskuje genske terapije centralnega živčnega sistema, nevralna transplantacija in človeške matične celice (embrionalne celične linije z mutacijami za cistično fibrozo in Huntingtnovo boleznijo). Dr. Stephen Minger je med vodilnimi znanstveniki raziskav in razvoja pri GE Healthcare Life Sciences (zagotavljajo orodja in tehnologijo za raziskave zdravil, celične znanosti, bioprocesov, forenzike in diagnostike) in soustanovitelj in direktor London Regenerative Medicine Network (svetovna multi-nosilka celične terapije in regenerativnega medicinskega omrežja, osredotočeno na pomoč pri translaciji potencialnih koristi celičnih terapij in regenerativne medicine klinikam).


POLETNA ŠOLA POSTAJA TRADICIJA

Ideja o projektu se je porodila že leta 2013, ko je bila izvedena na temo mikroskopiranja za manjše število udeležencev. Leta 2014 smo za glavno tematiko izbrali antibiotike in šolo izpeljali v večjem merilu - 100 udeležencev. Leta 2015 so sledili so gensko spremenjeni organizmi, ki so privabili 200 udeležencev in razširili dogajanje na 4 dni. Leta 2016 se je šola vrtela okoli cepiv. Zapolnili smo maksimalno kapaciteto naše največje predavalnice (300 udeležencev) in naleteli na odlične odzive. Glede na pretekle izkušnje se veselimo prihodnjih dogodkov v upanju, da bomo na študente prenesli veliko znanja in stkali vezi med stroko in študenti.

Več informacij na spletni strani Poletne šole BF 2017 RAK ali FB Poletna šola Biotehniške fakultete.

Organizatorji Poletna šola Biotehniške fakultete 2017

Več informacij: Tina Drolc, G: 031 831 500, E: tina@publica.si

Ljubljana, 20. september 2017

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložba se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. www.eu-skladi.si