O-STA

Podpisan sporazum o skupnem sodelovanju in podpori pri vzpostavitvi mreže FabLab Slovenije

Velenje, 28. september 2017 - Včeraj popoldan smo v Podjetniškem centru Standard z dogodkom zaznamovali 2. obletnico delovanja.

Uvodoma je goste nagovoril podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, ki se je zahvalil direktorici SAŠA inkubatorja Karli Sitar in njeni ekipi, ki je s prizadevnostjo in veliko truda uspela doseči zastavljene cilje. V dveh letih delovanja je SAŠA inkubator namreč pomagal pri zagonu 27 podjetjem, podjetja pa so v tem času ustvarila 33 novih delovnih mest. Trenutno deluje v objektu 32 podjetij in ena fizična oseba. Povedal je tudi, da si v lokalni skupnosti zelo prizadevamo za spodbujanje podjetništva. Mladim pomagamo na različne načine: preko SAŠA inkubatorja, promocije, z nepovratnimi finančnimi spodbudami in prizadevali si bomo, da bo tako tudi v prihodnje.

Ob tej priložnosti smo včeraj podpisali tudi sporazum o skupnem sodelovanju in podpori pri vzpostavitvi mreže FabLab Slovenije. Sporazum so podpisali: dr. Emilija Stojmenova Duh, vodja projekta FabLab Slovenije s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, direktorica SAŠA inkubatorja Karla Sitar, ki je sporazum podpisala tudi po pooblastilu predsednika Kluba podjetnikov SAŠA regije Franja Bobinca, ter direktor Šolskega centra Velenje mag. Ivan Kotnik.

V okviru skupnega partnerstva bomo sodelovali na področju vzpostavitve mreže učnih in izdelovalnih laboratorijev v SAŠA regiji z obstoječimi in novimi kapacitetami. S tem bomo zagotovili tehnološko platformo za hitrejše prototipiranje, testiranje prototipov in izumov. Cilj sodelovanja in podpore je nuditi čim bolj učinkovito in povezano podporno okolje vsem potencialnim in obstoječim podjetjem, študentom, dijakom, ki pri razvoju produktov potrebujejo delavnice z zahtevnejšo opremo, ter mentorjem.

S skupnimi močmi želimo spodbujati gospodarski razvoj SAŠA regije, povezovati obstoječe laboratorije, opremo, mentorje za hitrejši gospodarski preboj, nuditi ustrezno okolje za izdelavo, testiranje produktov, prototipov ali izumov ter nuditi podporno okolje za mlade talente, potencialne podjetnike in obstoječa podjetja.

Prilagamo fotografiji z dogodka. Na skupinski fotografiji so podpisniki sporazuma (z leve Peter Dermol, Karla Sitar, dr. Emilija Stojmenova Duh in mag. Ivan Kotnik).

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Mestna občina Velenje

Kabinet župana


Mag. Maša Kočevar

Služba za odnose z javnostmi

T: 03/8961 546

www.velenje.si


IMG_9426.jpg

IMG_9422.jpg