O-STA

Projekt zasnovan na FE UL v veliko pomoč pri reševanju bolnikov in ranjencev

NATO EADRCC (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre) in Ministrstvo za varnost Bosne in Hercegovine sta od 25. do 29. septembra 2017 v okolici Tuzle organizirala vaje reševanja ob naravnih nesrečah ali na bojiščih. V okviru vaj je sodelovalo 34 držav, med njimi tudi Slovenija.

Pomoč bolnikom ob naravnih nesrečah in na bojiščih

Ena izmed slovenskih ekip, ki so jo sestavljali raziskovalci s Fakultete za elektrotehniko in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, je skupaj z raziskovalci Univerze v Skopju in vojaške akademije v Skopju predstavila projekt sprotnega nadzora vitalnih parametrov poškodovanih oseb. Podatki se preko senzorjev zbirajo na mobilni enoti reševalcev in se za vsakega bolnika sproti prenašajo v najbližjo bolnišnico. Tovrsten sistem omogoča samodejno razvrščanje kritično poškodovanih oseb od ostalih oseb, kot tudi sprotno sledenje vsem vitalnim parametrom poškodovane osebe. Projekt sta zasnovala in vodila člana Inženirske akademije Slovenije prof. dr. Janez Trontelj in prof. dr. Jurij F. Tasič s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Projekt je vzbudil veliko zanimanje in požel veliko pohval, saj bo pomagal rešiti mnoga življenja ob naravnih nesrečah ali na bojiščih.