O-STA

Davčna osnova s.p.: Kako se ugotavlja?

Samostojni podjetnik mora med postopkom za ustanovitev podjetja izbrati, ali bo vodil poslovne knjige ali bo izbral t. i. status normiranca. V prvem primeru lahko izbira med enostavnim ali dvostavnim knjigovodstvom, medtem ko je za normiranca dovolj, da vodi le davčne evidence. S to odločitvijo pa je povezan tudi način, na katerega se bo ugotavljala davčna osnova s.p..

IZOBRAŽEVANJE

Davčni obračun za normirance

Na delavnici se naučite izdelati davčni obračun, ki ga morate oddati Finančni upravi RS, če poslujete na podlagi normiranih odhodkov ter določiti zavarovalno osnovo za naslednje poslovno leto.

Več informacij

Davčna osnova s.p. - kako se ugotavlja?

Davčna osnova s.p. se lahko ugotavlja na dva načina. Pri normiranem s.p.-ju se davčna osnova ugotavlja tako, da se od vseh davčno priznanih prihodkov odšteje 80 odstotkov normiranih odhodkov. Čeprav je vlada napovedovala spremembe sistema normirancev, njihova obdavčitev za zdaj ostaja brez sprememb.

Informativni izračun za normirance

Pri navadnem s.p. pa se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov. Davčna osnova s.p. je torej podjetnikov dobiček. Pri navadnem s.p. je davčno osnovo možno zniževati tudi z uveljavljanjem olajšav, medtem ko normiranci tega ne morejo početi.

Poznamo pa še popoldanski s.p.. Ta se od navadnega razlikuje le po višini prispevkov, ki jih je treba plačevati. Sicer pa je pravno-formalni status obeh oblik enak. Prav tako se morajo torej tudi popoldanski s. p. v času ustanovitve odločiti, ali bodo poslovali na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali normiranih ter posledično, kako se bo ugotavljala njihova davčna osnova.

Davčna osnova s.p. na podlagi normiranih odhodkov le pod določenimi pogoji

Davčna osnova s.p. se na podlagi normiranih odhodkov lahko uveljavlja samo, če so izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji za to.

Kljub temu, da zakonodaja normirancem ne predpisuje obveznega vodenja vseh poslovnih knjig, morajo ti voditi določene evidence. Katere so njihove bistvene mesečno obveznosti, razlagamo na seminarju Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?.

Morajo pa normiranci oddati tudi zaključna poročila za iztekajoče se leto. Davčni obračun lahko pripravite na naši delavnici. Na njej si boste tudi izračunali, koliko prispevkov boste morali plačevati v prihodnjem letu.

Prijava na delavnico

Ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov ni vedno optimalna odločitev za vsakega podjetnika. Posvetujte se z našimi strokovnjaki, kaj se vam glede na vašo dejavnost in pričakovane prihodke najbolj izplača. Načeloma pa velja, da se davčna osnova s.p. ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov pri tistih zavezancih, ki imajo manj stroškov, kot znašajo normirani odhodki.

Davčna osnova s.p. - kako jo spremeniti?

Če bi želeli spremeniti ugotavljanje davčne osnove, torej preiti iz navadnega v normirani s.p. ali obratno, morate to davčnemu uradu priglasiti najkasneje do 31. marca. Postopek je zelo enostaven. Uredi ga vaš računovodja ali pa sami, če svoje knjigovodstvo vodite sami. Kaj morate urediti, da spremenite način vodenja svojega poslovanja, vam povemo tudi na naši delavnici davčni obračun za normirance.

V davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti se torej lahko spremeni način, na katerega se ugotavlja davčna osnova s.p.. To podjetniki naredijo tako, da v obračunu označijo ustrezno polje pod VII. točko.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijepodjetniške novice podjetništvo ustanovitev podjetja ustanovitev s.p. zakonodaja

Oznakeavtorski članki davčna osnova s.p. normiranci registracija s.p. ustanovitev podjetja

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/10/05/davcna-osnova-s-p-kako-se-ugotavlja/