O-STA

Vabilo na dogodek: Posvet ob predstavitvi prevoda zadnjih predavanj Theodorja W. Adorna, zbranih v knjigi Uvod v sociologijo

Naslov dogodka: Adorno v napačnih časih

Organizator: Knjigarna Azil v sodelovanju z Založbo Sophia

Čas dogodka: 17. oktober 2017, ob 18.00

Kraj dogodka: Atrij ZRC, Novi trg 2, 1000 Ljubljana


Spoštovane, spoštovani,

Knjigarna Azil vas v sodelovanju z Založbo Sophia vabi na posvet ob predstavitvi prevoda zadnjih predavanj Theodorja W. Adorna, zbranih v knjigi Uvod v sociologijo (Založba Sophia, 2016),

v torek, 17. oktobra, ob 18. uri v Atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana.

Nastopili bodo Rok Benčin, raziskovalec na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU, ki bo govoril o Adornovi estetski teoriji, Jože Vogrinc, predavatelj na Oddelku za sociologijo FF, ki bo predstavil recepcijo Adorna v kulturnih študijah in sociologiji kulture, ter Primož Krašovec, prav tako predavatelj na Oddelku za sociologijo FF, ki se bo ukvarjal z aktualnostjo Adornove teorije (fašistične) propagande.

Uvod v sociologijo ima v Adornovem opusu posebno mesto, saj gre za njegova zadnja predavanja na Inštitutu za družbena raziskovanja leta 1968, ki so v pisni obliki postala dostopna šele pred kratkim. V njih razbiramo nemirno politično atmosfero tedanjega časa in osrednje teoretsko zanimanje poznega Adorna - kritiko pozitivizma v družbeni teoriji in raziskavo Marxove teorije fetišizma. Poleg tega vsebujejo natančno kritično branje socioloških klasikov, kot sta Max Weber in Talcott Parsons. Gre za verjetno najboljši izmed vseh uvodov v sociologijo, saj postavlja Adorno odločitev za študij sociologije na širše družbene temelje ter v kritiko izobraževalnega sistema. Knjiga je zanimiva tudi za vse, ki se drugače ne ukvarjajo s sociologijo, pomeni kompleksno začetno vstopno točko v Adornov opus in podlago za razumevanje klasičnih poznih Adornovih del, kot je Negativna dialektika.

Posvetu bo sledila javna razprava.

Vabljeni!

Knjigarna Azil v sodelovanju z Založbo Sophia

Dogodek in izid knjige je finančno podprla Javna agencija za knjigo RS.

Več o knjigi: http://www.zalozba-sophia.si/katalog/2016/uvod-v-sociologijo

Na posvetu ter med 16. in 25. oktobrom bodo Uvod v sociologijo in druge izbrane izdaje Založbe Sophia na voljo po akcijskih cenah tudi v Knjigarni AZIL.