O-STA

Rezultati 74. avkcije trimesečnih in 29. avkcije šestmesečnih zakladnih menic

Razpisana emisija 74. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM074300904 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.615.259 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.001 lot naročil v skupni vrednosti 7.000.010.000 SIT po enotni ceni 98,957. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 3,87%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,923 in 98,825 (obrestna mera od 0,28% do 4,37% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 74. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 30.09.2004.

Razpisana emisija 29. serije šestmesečnih zakladnih menic z oznako RSSZM029301204 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji šestmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 1.617.868 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700.000 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 98,030. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane šestmesečne zakladne menice 3,83%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 98,200 in 97,797 (obrestna mera od 3,49% do 4,29% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 29. serije šestmesečnih zakladnih menic, ki bo 30.12.2004.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija trimesečnih in dvanajstmesečnih zakladnih menic bo 27.07.2004, naslednja avkcija šestmesečnih zakladnih menic pa 24.08.2004.

MINISTRSTVO ZA FINANCE

ZAKLADNICA