O-STA

Pri pobiranju DDV Slovenija uspešna

Pri pobiranju DDV Slovenija v primerjavi z ostalimi državami članicami Evropske unije (EU) opravlja dobro delo, so pokazali podatki Evropske komisije za leto 2015. V poročilu komisija Slovenijo uvršča med pet evropskih držav z najnižjo vrzeljo na področju davka na dodano vrednost(DDV).

IZOBRAŽEVANJE

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Kakšne so obveznosti podjetnika, ki registrira normirani s.p.?

Več informacij

Vse o DDV-ju izveste na izobraževanju Abeceda poslovanja in Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Prijava na izobraževanje

Države članice v EU zaradi davčnih goljufij in neustreznih sistemov pobiranja davkov izgubijo milijarde evrov prihodkov od DDV. Skupni znesek izgubljenega DDV v letu 2015 je ocenjen na 151,5 milijarde evrov. Zato komisija predlaga novo zakonodajo na tem področju.

Kaj sploh je vrzel DDV?

Vrzel pri DDV je razlika med pričakovanimi prihodki od DDV in dejansko zbranim DDV. Nastane zaradi izogibanja plačevanja davkov, davčnih utaj, nezmožnosti plačila zapadlih obveznosti ter postopkov zaradi insolventnosti, posredno pa kaže tudi na učinkovitost dela davčne administracije. Podatki kažejo, da vrzel DDV Slovenija leto za letom zmanjšuje. Da bi preprečili utajo davkov in da bi pobiranje DDV Slovenija izvajala še bolj učinkovito, se uvaja tudi Register dejanskih lastnikov.

Pri pobiranju DDV Slovenija uspešna

Ocene vrzeli DDV v državah članicah so se v letu 2015 gibale med -1,4 odstotka na Švedskem do približno 37 odstotkov v Romuniji.

Na splošno je prišlo do zmanjšanja DDV razkoraka v večini držav članic, kažejo podatki. Pri tem so se najbolj izboljšale Malta, Romunija in Španija. DDV razkorak pa se je povečal v Belgiji, na Danskem, Irskem, Grčiji, Luksemburgu, Finski in Združenem kraljestvu.

V Sloveniji je DDV vrzel padla iz 7,5 odstotka v letu 2014 na 5,5 odstotka v letu 2015, in tako znaša le še 188 milijonov evrov. Pobiranje DDV Slovenija torej izvaja dobro. Zato ohranja mesto med prvimi petimi članicami Unije z najnižjo vrzeljo DDV.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijedavki podjetniške novice podjetništvo zanimivosti

Oznakeavtorski članki ddv slovenija ddv v eu pobiranje ddv utaja davkov

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/10/06/ddv-slovenija/