O-STA

Dodatno delo ob službi: kako se najbolj izplača?

Ko se odločate za dodatno delo ob službi, je eno od smiselnih vprašanj zagotovo tudi to, ali se vam dodatno delo izplača. Za dodatno delo ob službi imate namreč več različnih možnosti.

IZOBRAŽEVANJE

Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?

Ste se odločili za dodatno delo ob službi?

Več informacij

Dodatno delo ob službi - ODD, pogodba ali popoldanski s. p.?

1. Lahko se odločite za osebno dopolnilno delo. V tem primeru so vaši vstopni stroški, ki jih morate pokriti ob stroških npr. za izdelavo izdelkov, nakup vrednotnice. Kupiti jo morate sami (v primeru prodaje izdelkov končnim kupcem) ali pa jo kupijo vaše stranke (v primeru opravljanja storitev). Trenutno stane vrednotnica 9,06 evra na mesec oziroma za eno stranko. Višina stroška za vrednotnico je fiksna, ne glede na zaslužek v posameznem mesecu. Hkrati se vam bo prihodek, zmanjšanj za 10 odstotkov stroškov, prištel k vašim ostalim prihodkom iz delovnega razmerja. Od preostanka boste morali plačati dohodnino glede na uvrstitev v dohodninske razrede.

V napovedi za odmero akontacije dohodnine lahko uveljavljate še dejanske stroške prevoza in nočitev v zvezi z opravljanjem dela, vendar pa ne more uveljavljati recimo stroškov materiala za izdelavo izdelkov.

Z osebnim dopolnilnim delom ste ob tem omejeni tudi z višino zaslužka, razen pri prodaji izdelkov, pa ste omejeni tudi s tem, da storitev ne smete izvajati za pravno osebo.

Avtorska ali podjemna pogodba za sodelovanje s podjetji

2. Lahko sklenete podjemno ali avtorsko pogodbo. Pri prvi niste omejeni z vrsto dela, pri avtorski pogodbi pa morate paziti, da gre dejansko za pripravo avtorskega dela. V obeh primerih boste morali glede na dohodek plačati prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje ter dohodnino. Oboje lahko opravljate za pravne osebe.

Dohodek se vam prišteje k dohodnini in skupaj z vašo plačo predstavlja osnovo za obračun dohodnine. Koliko vam ostane od posameznega bruto honorarja za pogodbeno delo, si lahko preverite v našem izračunu. Tudi pri avtorski ali podjemni pogodbi se upošteva le deset odstotkov stroškov in lahko uveljavljate stroške za prevoze in nočitve, ne pa tudi stroškov materiala.

Popoldanski s. p. za dodatno delo ob službi nima omejitev!

3. Za dodatno delo ob službi, sploh, če ga opravljate redno in dlej časa, pa se lahko odločite tudi za odprtje popoldanskega s. p. Ta res s sabo prinese fiksen strošek za socialne prispevke - trenutno 66,25 evrov na mesec - vendar pa imate z njim številne druge prednosti. Z njim lahko namreč opravljate skoraj katerakoli dejavnost tako za fizične kot pravne osebe, ki jim izdate račun.

Pri navadnem popoldanskem s. p. z višino prihodkov niste omejeni, uveljavljate pa lahko tudi vse stroške za material in drugo, kar potrebujete za opravljanje svoje dejavnosti. Če pri vašem poslovanju nastaja veliko stroškov z nakupom materiala - npr. pri opravljanju trgovske dejavnosti ali pri izdelovanju izdelkov, se lahko odločite za poslovanje na podlagi prihodkov in odhodkov.

Prijava na izobraževanje

Normirani popoldanski s. p. skoraj brez sprememb!

Če teh stroškov nimate, ker imate npr. svetovalno dejavnost, pa lahko razmislite o normiranem s. p. Ker ste že zaposleni drugje in če nimate drugih zaposlenih, je trenutno vaša omejitev prihodkov na leto 50.000 evrov. Ker se vam bo 80 odstotkov štelo v normirane odhodke, boste 20 odstotkov končnega davka plačali le od preostanka 20 odstotkov prihodkov. To pomeni, da boste plačali le okoli štiri odstotke glede na vaše prihodke. Za zdaj se za normirane popoldanske s. p.-je glede obdavčitve nič ne spremeni. Pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pa se vam bo upošteval le dobiček.

Med tem ko razmišljate o odprtju svoje samostojne dejavnosti, lahko veliko novih informacij brezplačno pridobite tudi na našem seminarju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo. Ko se odločite za odprtje s. p., pa vas vabimo tudi na seminar Na kaj moram biti pozoren kot normiranec?.

Prijava na izobraževanje

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijeizobraževanja podjetniške novice podjetništvo ustanovitev podjetja ustanovitev s.p.

Oznakeavtorska pogodba avtorski članki dodatno delo ob službi odd podjemna pogodba popoldanski s.p.

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/10/09/dodatno-delo-ob-sluzbi-kako-se-najbolj-izplaca/