O-STA

Priznanje zlati svinčnik za energetsko sanacijo Zdravstvenega doma Velenje

Velenje, 11. oktober 2017 - Projekt "Energetska sanacija Zdravstvenega doma Velenje" je s strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije prejel priznanje zlati svinčnik za odlično izvedbo na področju arhitekture in krajinske arhitekture.

V obrazložitvi so zapisali, da je arhitekturni biro Enota z obnovo Zdravstvenega doma Velenje obstoječo stavbo uspešno spremenil v objekt z novo, sodobno zunanjostjo in hkrati energetsko učinkovito fasado. Projekt obvladuje izziv arhitekturne naloge obnove ter s skrbno izbiro materialov in oblikovanjem detajlov vzorno združuje staro in novo. Prenova ne razvrednoti obstoječih pozitivnih značajskih značilnosti stavbe, temveč jih krepi ter uspešno povezuje s sodobno oblikovanim odprtim prostorom okrog nje.

Za to priznanje je sicer v kategoriji izstopajočih izvedb kandidiralo 48 projektov, od tega deset stanovanjskih hiš, ena večstanovanjska stavba, pet poslovnih stavb, 18 javnih stavb, pet projektov notranje opreme, en vrt, štiri ureditve urbanih prostorov in štiri krajinske ureditve. Odločitev je sprejela štiričlanska mednarodna žirija.

Zbornica podeljuje strokovna priznanja za največje dosežke svojih članov na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja. Namen podelitve priznanj je promovirati kakovostno arhitekturo in ureditve odprtega prostora v širši javnosti ter dvigniti zavest o kulturni in ustvarjalni razsežnosti projektiranja in prostorskega načrtovanja. Priznanja prejmejo projekti, ki ustvarjajo kvaliteten prispevek h gradnji lokalnega okolja.