O-STA

Nove zavarovalne podlage za delo v več državah članicah EU

Kakšna so pravila zavarovanja za osebe, ki opravljajo delo ali dejavnost v več državah članicah EU hkrati? Za zavarovanje na podlagi zaposlitev in samozaposlitev se z oktobrom uporablja nove zavarovalne podlage 113, 114, 115, 119 in 120. Za vsa zavarovanja, ki so začasno urejena z zavarovalno podlago 008, pa bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) avtomatsko spremenil zavarovalne podlage.

IZOBRAŽEVANJE

Abeceda poslovanja

Kakšne so obveznosti podjetnika?

Več informacij

Opravljanje dela ali dejavnosti v dveh ali več državah članicah EU določa osnovna Uredba ES št. 883/2004. Ta določa, da se oseba, ki opravlja delo ali dejavnost v dveh ali več državah članicah EU hkrati vključi v obvezna socialna zavarovanja samo v eni državi članici EU.

Uredba vsebuje tudi pravila, po katerih se določi zakonodaja države članice EU, ki se za to osebo uporablja. To pomeni, da morajo vsi zavezanci vložiti prijave v socialno zavarovanje in plačevati prispevke od vseh prejemkov iz dela ali dejavnosti le v tisti državi, katere zakonodaja se po omenjenih pravilih uporablja. Kako zaposlitev v tujini vpliva na socialno varnost delavca?

Tudi na VEM točki DATA lahko uredite vse prijave, odjave in spremembe za socialno zavarovanje (za družbenike, samozaposlene in vse zaposlene). Na Abecedi poslovanja pa podjetniki spoznate vse vaše obveznosti.

Prijava na izobraževanje

Katere so nove zavarovalne podlage?

  • 113 - sočasna zaposlitev v drugi državi članici EU nad polnim delovnim časom
  • 114 - zaposlitev po pogodbi s tujim delodajalcem iz države članice EU, ko zavarovanec opravlja delo in prebiva v RS
  • 115 - sočasna zaposlitev v drugi državi članici EU do polnega delovnega časa
  • 119 - samozaposlitev v drugi državi članici EU - zavarovanje do polnega delovnega časa poleg sočasne zaposlitve v RS s krajšim delovnim časom
  • 120 - družbeniki družb v drugi državi članici EU, ki so poslovodne osebe - zavarovanje do polnega delovnega časa poleg sočasne zaposlitve v RS s krajšim delovnim časom

Za zavarovanja, ki jih do sedaj ni bilo mogoče urediti z uporabo ustrezne zavarovalne podlage, bo omogočena ureditev za nazaj. Ne bo pa obvezna. To pomeni, da bo zavarovanec, ki se bo za tako ureditev zavarovanja odločil, plačal prispevke za nazaj, brez zamudnih obresti, so pojasnili na ZZZS.

Za priznavanje zakonodaje v primeru t.i. sočasne zaposlitve je treba pridobiti obrazec A1. Gre za dokument, ki potrjuje, da se za napotenega delavca oziroma samozaposleno ali tujo samozaposleno osebo v času čezmejnega izvajanja storitve še naprej uporabljajo predpisi o socialni varnosti države članice EU, v kateri ima delodajalec oziroma samozaposlena oseba sedež.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki delo v eu delo v tujini obrazec a1 zavarovalne podlage

POVEZAVA: http://www.data.si/blog/2017/10/11/nove-zavarovalne-podlage/