O-STA

Rezultati 39. avkcije trimesečnih zakladnih menic in 8. avkcije dvanajstmesečnih zakladnih menic

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

REZULTATE

39. AVKCIJE TRIMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC
in
8. AVKCIJE DVANAJSTMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v torek, 24.07.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 39. serije trimesečnih zakladnih menic z oznako RSTZM039251001 je znašala 3.700.000.000 SIT oziroma 370.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji trimesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 460.089 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 370.001 lotov naročil v skupni vrednosti 3.700.010.000 SIT po enotni ceni 97,20. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane trimesečne zakladne menice 11,40%.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 39. serije trimesečnih zakladnih menic, ki bo 25.10.2001.

Razpisana emisija 8. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic z oznako RSDZM008250702 je znašala 2.600.000.000 SIT oziroma 260.000 lotov v apoenih po 10.000 SIT.

Na avkciji dvanajstmesečnih zakladnih menic je bilo preko pooblaščenih vpisnikov podanih 292.830 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 232.630 lotov naročil v skupni vrednosti 2.326.300.000 SIT po enotni ceni 88,45. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane dvanajstmesečne zakladne menice 12,91%.

Republika Slovenija jamči za izplačilo 8. serije dvanajstmesečnih zakladnih menic, ki bo 25.07.2002.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.

Naslednja avkcija trimesečnih in šestmesečnih zakladnih menic bo 28.08.2001, naslednja avkcija dvanajstmesečnih zakladnih menic pa 25.09.2001.

MINISTRSTVO ZA FINANCE
ZAKLADNICA