O-STA

Alkohol na delovnem mestu: Kako mora ukrepati delodajalec?

Če delodajalec zazna alkohol na delovnem mestu, je dolžan ukrepati. Postopke za to, kako se bo odzval, mora določiti v internem aktu oziroma pravilniku.

IZOBRAŽEVANJE

Varstvo in zdravje pri delu

Delodajalec je dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem teoretično in praktično usposabljanje za varno opravljanje dela.

Več informacij

Alkohol na delovnem mestu je prepovedan

Delavec, ki je pod vplivom alkohola, zlasti če opravlja nevarna dela, je lahko nevaren sebi in drugim zaposlenim. Poleg tega, da je ogrožena njegova varnost in zdravje pri delu, vsekakor alkoholiziranost vpliva tudi na njegovo zmožnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

Zato je, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, alkohol na delovnem mestu prepovedan. Zakon določa, da delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. Prav tako ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na njegove psihofizične sposobnosti. Zakon v četrtem odstavku 51. člena konkretno navaja, da mora delodajalec delavca odstraniti z dela, delovnega mesta in iz delovnega procesa, če je delavec delal ali je bil na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc oziroma je bil pod vplivom substanc ali zdravil, ki vplivajo na njegovo psihofizično sposobnost.

Delavec je, če dela ali je na delovnem mestu pod vplivom alkohola, lahko zato tudi kaznovan. Že omejeni zakon za tovrsten prekršek predpisuje globo od 100 do 1.000 evrov.

Kako naj ukrepa delodajalec, če se pojavi alkohol na delovnem mestu?

Varstvo in zdravje pri delu je usposabljanje - izvajamo ga tudi v podjetju Data -, ki ga je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svoji delavcem.

Prijava na izobraževanje

Delodajalec mora ves čas zagotavljati varnost delavcev pri delu in se mora zato odzvati tudi v primeru alkoholiziranosti. Delodajalec mora v primeru, ko ugotovi, da je alkohol na delovnem mestu prisoten, ustrezno ukrepati. Na kakšen način ugotavlja alkoholiziranost, pa mora določiti delodajalec v svojem internem aktu.

Delodajalec mora torej sprejeti interni akt, v katerem opredeli postopek in način ugotavljanja alkoholiziranosti na delovnem mestu in tudi sankcije za delo pod vplivom alkohola.

Še posebej pa mora biti delodajalec pozoren v primerih, ko delavec uporablja službeno vozilo. Interni akt bo sicer pregledal tudi delovni inšpektor ob morebitnem obisku v podjetju.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijeizobraževanja kadri podjetniške novice podjetništvo pravo zakonodaja

Oznakealkohol na delovnem mestu avtorski članki delodajalci interni akt zakon o varnosti in zdravju pri delu

POVEZAVA: http://data.si/blog/2017/10/14/alkohol-na-delovnem-mestu/