O-STA

3. izredna seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 18. oktober 2017 - Včeraj popoldne so se svetnice in svetniki Sveta Mestne občine Velenje zbrali na 3. izredni seji, kjer so na podlagi tajnega glasovanja volili predstavnike v volilno telo za volitve člana državnega sveta in kandidata za državnega svetnika. Sejo je po pooblastili župana Mestne občine Velenje Bojana Kontiča vodil dr. Franc Žerdin.

Točki dnevnega reda; Predlog Sklepa o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta in Predlog Sklepa o določitvi kandidata za člana državnega sveta je predstavil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Bojan Škarja.

Kot predstavniki v volilno telo za volitve člana državnega sveta so bili na podlagi volitev izvoljeni Peter Dermol, Breda Kolar, Marjana Marija Koren, Srečko Korošec, Irena Poljanšek Sivka, Bojan Škarja in Bojan Voh.

S Sklepom o določitvi kandidata za člana državnega sveta pa je bil določen Bojan Kontič, ki je bil tudi edini kandidat.

Prijazno pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje