O-STA

Odprtje popoldanskega s.p.: Kako preoblikovati polni s.p.?

Samostojni podjetniki se v določenih primerih odločijo za odprtje popoldanskega s.p., oziroma za spremembo obstoječega polnega s.p. v popoldanskega. Do tega največkrat pride, ko podjetnik najde službo in se torej odloči za redno zaposlitev.

IZOBRAŽEVANJE

Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja

Ko se odločate za registracijo podjetja - tudi za odprtje popoldanskega s.p. - se nam pridružite na skupinskem svetovanju.

Več informacij

Samostojni podjetnik se lahko kljub redni zaposlitvi, ki jo je sprejel, odloči, da bo svoje podjetniško delo v manjšem obsegu opravljal še naprej. V tem primeru bo obdržal popoldanski s.p., zato bo moral na VEM točki opraviti prehod iz rednega oziroma polnega v popoldanski s.p.. To stori z odjavo iz zavarovanja na svojem polnem s.p. in prijavo v zavarovanje kot popoldanski s.p..

Popoldanski s. p. lahko sicer ob službi tudi kadarkoli odprete, če se želite ob službi preizkusiti tudi v podjetništvu, uresničiti svojo poslovno idejo ali dodatno zaslužiti. Če se odločate za odprtje popoldanskega s.p., se nam pridružite na skupinskem svetovanju. Brezplačno vam bomo pojasnili vse postopke in odgovorili na vaša vprašanja.

Prijava na izobraževanje

Kako polni s.p. spremeniti v popoldanskega?

Postopek spreminjanja statusa samostojnega podjetnika je sicer hiter in enostaven. Odprtje popoldanskega s.p. na podlagi preoblikovanja obstoječega s.p. lahko opravite na VEM točki Data.

Pri spremembi polnega s.p. v popoldanski s.p. gre za spremembo v zaposlitvi. Nosilec s.p. torej ni več zaposlen v svojem s.p., ampak pri drugem delodajalcu. Zato je treba spremeniti osnovo, na podlagi katere ste socialno zavarovani. Kot samostojni podjetnik si posameznik sam obračunava polne prispevke za socialno varnost, po vstopu v delovno razmerje pa ga v obvezna socialna zavarovanja prijavi delodajalec.

Na postopek odjave iz zavarovanja mora samostojni podjetnik s seboj na VEM točko prinesti:

  • obrazec M1 oziroma potrdilo o prijavi v socialna zavarovanja za s.p., ki ga je prejel od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po vpisu njegove samostojne dejavnosti v poslovni register Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES);
  • podpisano pogodbo o zaposlitvi, ki jo je sklenil z delodajalcem.

Na podlagi teh dveh dokumentov bo svetovalec na VEM točki za podjetnika pripravil obrazec za odjavo M2. In sicer z dnem, ki bo en dan pred datumom, ko je bo podjetnik začel delovno razmerje pri novem delodajalcu. Podpisan obrazec M2 bo svetovalec elektronsko poslal na ZZZS.

Prijava na izobraževanje

V nekaj dneh bo samostojni podjetnik dobil po pošti potrdilo o odjavi iz zavarovanja. Potrdilo bo izročil svojemu računovodji, hkrati pa obvestil Finančno upravo RS (Furs), da ni več redni s. p., ampak popoldanski s.p.. To pomeni, da bo plačeval pavšalne prispevke za socialna zavarovanja namesto prispevkov za socialna zavarovanja v celoti.

Svetovalec na točki VEM lahko podjetniku, ki se je odločil za odprtje popoldanskega s.p. na podlagi obstoječega polnega s.p., hkrati z odjavo iz zavarovanja (M2 obrazec) pripravi še M12 obrazec. Z njim bo imel podjetnik urejeno prijavo v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki jo v primeru popoldanskega s.p. potrebuje.

Samostojni podjetnik bo nato od ZZZS prejel po pošti potrdilo o prijavi M12. Tudi to potrdilo mora podjetnik dostaviti svojemu računovodji, ki mu bo na njegovi podlagi obračunal pavšalne prispevke. Ti trenutno znašajo 66,25 evrov na mesec.

Odprtje popoldanskega s.p. le v primeru redne zaposlitve

Za odprtje popoldanskega s.p. se lahko odloči le posameznik, ki je redno zaposlen za polni delovni čas, to je 40 ur na teden. Dejavnost registrira zato, da lahko legalno izstavlja račune za izdelke oziroma storitve, ki jih opravlja v popoldanskem času. Najpogosteje gre za različne hobije oziroma za dodatno delo ob službi. Če tudi vas mika dodaten zaslužek, ste dobrodošli na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijepodjetniške novice podjetništvo ustanovitev podjetja ustanovitev s.p. zakonodaja

Oznakeavtorski članki odprtje popoldanskega s.p. popoldanski s.p. ustanovitev s.p. vem točka

POVEZAVA: https://data.si/blog/2017/10/17/odprtje-popoldanskega-s-p/