O-STA

Delo na daljavo: Prednost ali slabost?

Razvoj elektronskih medijev in sistemov za obdelavo ter prenos podatkov spreminja načine dela, hkrati pa ustvarja nove možnosti za organiziranje delovne aktivnosti. Vse pogostejše je delo na daljavo, delovni časi pa so prožnejši, kar lahko delavci izkoristijo za usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti.

IZOBRAŽEVANJE

Funkcije za podjetnike

Kako zbirati kandidate za zaposlitev in kakšne so formalne obveznost pri tem?

Več informacij

Z delom na daljavo podjetja zaposlenim dajejo možnost, da del delovnika opravijo zunaj pisarne, najpogosteje v svojem domu. To lahko pomeni vsaj nekaj ur na teden ali pa dan, dva ali tri na teden. Na ta način imajo zaposleni možnost gibljivega delovnega časa, poleg tega pa delajo v okolju, kjer se dobro počutijo, kar naj bi posledično pomenilo, da so bolj produktivni.

Večja učinkovitost zaposlenih je vsekakor tudi prednost za podjetja. Ta imajo zaradi dela na daljavo lahko nižje stroške s prostori, opremo, manj pogosto se srečujejo z odsotnostjo zaposlenih, poleg tega pa je možnost dela na daljavo vabljiva tudi za nov kader.

Kljub temu pa imajo vodilne osebe v podjetjih kdaj pomisleke, da bodo na ta način izgubili nadzor nad svojimi delavci. Oziroma, da ti ne bodo učinkovito opravljali svojega dela. Delavec, ki opravlja delo na daljavo, mora vsekakor imeti dobre delovne navade in zadosti motivacije za delo. Zavedati pa se je treba tudi, da ni vsako delo možno opravljati na daljavo. Če tudi vi razmišljate o zaposlovanju novih sodelavcev, vabljeni na brezplačno izobraževanje Funkcije za podjetnike.

Prijava na izobraževanje

"Delo na daljavo povzroča stres in nespečnost"

Mednarodna organizacija dela (ILO) v svojem poročilu ugotavlja, da so delavci, ki opravljajo delo na daljavo sicer bolj produktivni, a da so podvrženi tveganju "daljšega delovnika, večje intenzivnosti dela in mešanja osebnega in službenega življenja". Četudi tovrstna oblika dela delavcu nudi odmaknjenost in mir pred sodelavci, v ILO opozarjajo na neplačane nadure, stres in pogosto nespečnost.

Delo na daljavo mora delodajalec ustrezno prijaviti

Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu pred začetkom dela delavca obvestiti inšpektorat za delo. To določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v četrtem odstavku 68. člena, kjer jasno piše tudi, da se za delo na domu šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

Poleg tega mora delodajalec preveriti, ali je stanovanje zaposlenega varno in primerno za opravljanje dogovorjenega dela. Da bo delavec delo opravljal na domu, pa mora pisati tudi v sklenjeni pogodbi o zaposlitvi. Kakšne pravice pa ima delavec, ki opravlja delo na daljavo?

Kazni za delodajalce

Delodajalca, ki o delu na daljavo ne obvesti inšpektorata pred začetkom dela delavca, lahko inšpektor kaznuje z globo od 750 do 2.000 evrov. Na inšpektoratu sicer na podlagi prejetih obvestil opažajo, da je delo na daljavo vse pogostejše, zato so na to področje pozorni tudi pri opravljanju rednih nadzorov.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijegospodarstvo kadri podjetniške novice podjetništvo ustanovitev podjetja zakonodaja zanimivosti

Oznakeavtorski članki delo na daljavo delo na domu inšpektorat za delo zdr-1

POVEZAVA: https://data.si/blog/2017/10/18/delo-na-daljavo-prednost-ali-slabost/