O-STA

Poslovanje Factor banke d.d. v prvem polletju 2001

Factor banka d.d. Ljubljana je v prvem polletju 2001 poslovala uspešno. Bilančna vsota se je v šestih mesecih povečala na 31,3 milijard SIT, kar v primerjavi z začetkom leta pomeni skoraj 25% rast. Povečal se je tudi obseg opravljenih bančnih storitev (plačilni promet doma in s tujino, borzno posredovanje) in sicer v povprečju za preko 15%. Dobiček pred obdavčitvijo je znašal 152 milijonov SIT, kar je 22% več kot v primerljivem lanskem obdobju. Bruto donos na kapital preračunan na letno raven je tako v prvem polletju dosegel raven 13,4%, bruto donos na aktivo pa 1,1%.