O-STA

Rezultati 12. avkcije enomesečnih zakladnih menic

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja
REZULTATE
12. AVKCIJE ENOMESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki je bila v sredo, 25.07.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure.

Razpisana emisija 12. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM012230801 je znašala 4.000.000.000 SIT oziroma 400 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 471 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 401 lotov naročil v skupni vrednosti 4.010.000.000 SIT po enotni ceni 99,225. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 10,04%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene od 99,300 do 99,196 (obrestna mera od 9,06% do 10,42% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 12. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo 23.08.2001.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html.


Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo 01.08.2001. Razpisana emisija 13. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM013300801 znaša 4.000.000.000 SIT oziroma 400 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo 02.08.2001.

MINISTRSTVO ZA FINANCE
ZAKLADNICA