O-STA

Mednarodna konferenca: The Legitimacy of Global Institutions and International Representation

Datum: 4. december 2017
Lokacija: Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2
Čas: 9.00-18.30 (javni pogovor 16.30-18.30)

Vabljeni na javni pogovor na temo referendumov, populizma in demokracije, ki bo v ponedeljek, 4. decembra, potekal na Pravni fakulteti v Ljubljani. Na njem bosta sogovorca, prof. dr. José Luis Martí z Univerze Pompeu Fabra v Barceloni ter prof. dr. Veronika Fikafak z Univerze v Cambridge-u, na primeru Brexit-a in katalonskega referenduma o neodvisnosti razpravljala o dvorezni naravi referendumov: na eni strani gre namreč za temeljni instrument neposredne demokracije, na drugi pa predstavlja vse bolj "učinkovit" vzvod populizmov. Razprava, ki jo bo povezovala dr. Dominika Švarc Pipan, se sicer umešča v okvir celodnevne mednarodne konference na temo legitimnosti globalnih institucij in mednarodnega predstavništva.

Predstavitev govorcev:

Dr. José Luis Martí, profesor pravne in politične filozofije, prorektor Univerze Pompeu Fabra v Barceloni. Profesor Martí se poglobljeno ukvarja s problemi teorije globalne demorakracije, ustavne filozofije in filozofije mednarodnega prava. Je avtor številnih znanstvenih prispevkov z omenjenih področij, leta 2006 je objavil monografijo na temo deliberativne demokracije (La república deliberativa. Una teoría de la democracia, Marcial Pons), leta 2010 pa je skupaj s svetovno znanim teoretikom Philipom Pettitom izdal knjigo z naslovom A Political Philosophy in Public Life (Princeton University Press). V zadnjem času je neposredno vpleten v problem katalonske osamosvojitve, na to temo pa je objavil nekaj odmevnih zapisov na prestižnem blogu za ustavna vprašanja Verfassungsblog (http://verfassungsblog.de/author/jose-luis-marti/).

Dr. Veronika Fikfak je profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Cambridge-u, kjer predava angleško ustavno pravo, človekove pravice in mednarodno pravo. Kmalu bo v soavtorstvu izdala monografijo na temo vloge angleškega parlamenta pri vprašanjih vojne, veliko pa je objavljala na temo uveljavljanja sodb mednarodnih sodišč v domačem pravu. Pred zaposlitvijo na Univerzi v Cambridge-u je profesor Fikfak delala na Meddržavnem sodišču v Haagu, na Pravni komisiji za Anglijo in Wales ter Evropskem sodišču za človekove pravice.

Dr. Dominika Švarc Pipan je strokovnjakinja s področij mednarodnega humanitarnega prava in prava človekovih pravic, mednarodnega kazenskega prava, proti-terorizma in mirovnih operacij. Je pravna svetovalka v Odvetniški pisarni Drolec Sladojević, podpredsednica za mednarodno sodelovanje pri Jadranskem svetu v Ljubljani, inštruktorica Natovega Centra odličnosti za boj proti terorizmu v Ankari ter gostujoča docentka na Ameriški univerzi v BiH. Dr. Švarc Pipan je bila med drugim zaposlena v uradu tožilstva na Mednarodnem kazenskem sodišču za nekdanjo Jugoslavijo ter pravna svetovalka na Meddržavnem sodišču v Haagu. Dominika Švarc Pipan redno predava v Sloveniji in v tujini ter svetuje vladam, meddržavim in nevladnim organizacijam. Njena dela so bila objavljena s strani nekaterih najbolj uglednih mednarodnih založb.