O-STA

Podpisana listina o podpori programu Svit

Velenje, 30. november 2017 - Danes, v četrtek, 30. novembra, sta Velenjčana Ana in Milan Koren v protokolarni sobi Mestne občine Velenje podpisala listino o podpori programu Svit in tako postala njegova nova ambasadorja.

Vloga ambasadorja je, da podpira program Svit in njegove cilje ter po svojih močeh pomaga širiti zavedanje o bolezni raka na debelem črevesu in danki. Ambasador spodbuja dejavno udeležbo v presejalnem programu, skrb za lastno zdravje in promovira aktivnosti za preprečevanje te bolezni.

Pri podpisu listine so bili prisotni župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, vodja področja za nenalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje iz Območne enote Celje Nuša Konec Juričič, pomočnica direktorja Zdravstvenega doma Velenje Tanja Kontič, predsednica Društva za boj proti raku Velenje Branka Drk, regijska koordinatorka programa Svit na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje iz Območne enote Celje Tatjana Škornik Tovornik, iz Zdravstvenega doma Velenje pa koordinatorka programa Svit Urška Bandalo in Aleksandra Vasiljević.

Župan Bojan Kontič je izpostavil, da v Mestni občini Velenje veliko pozornosti namenjamo skrbi za zdravje. Lahko smo hvaležni, da po ekološki sanaciji v Šaleški dolini živimo v čistem okolju. Podpiramo športne aktivnosti in delovanje društev ter klubov, ki je na visokem nivoju, ter tudi na ta način prispevamo k bolj zdravi populaciji. Program, kot je Svit, opozarja na nevarnosti bolezni, hkrati pa poskrbi za ljudi, ki so že zboleli. Naša občana Ana in Milan Koren sta primer aktivnih članov društva za boj proti raku, ki bosta svoje izkušnje z boleznijo še naprej aktivno širila med bolniki ter promovirala aktivnosti za preprečevanje te bolezni.

Program Svit, ki poteka od leta 2009, je državni program presajanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu ter danki. Pomemben je zato, ker z njim iščejo predrakave spremembe in raka v zgodnji fazi, ko bolezen še ni napredovala in je zdravljenje bistveno uspešnejše, kakovost pacientovega nadaljnjega življenja pa veliko boljša. V program vsaki dve leti vabijo moške in ženske v starosti od 50 do 74 let. Populacija, ki jo zajame program Svit, je 600 tisoč Slovenk in Slovencev; trenutno poteka peti krog vabljenja.


Cilji programa so v desetih letih zmanjšati število novo zbolelih (za 20-25 %; 300 obolelih manj), zmanjšati umrljivost (za 25-30 %; rešiti 200 življenj vsako leto), povečati delež zgodaj odkritih obolenj s 14,7 na več kot 50 % v desetih letih, zagotoviti boljšo kakovost življenja posameznika in zmanjšati finančno breme te bolezni.

Odzivnost vabljenih iz leta v leto rahlo niha, zaznavajo pa trend naraščanja. Po zadnjih podatkih za prvo polletje 2017 znaša odzivnost v Sloveniji 62,42 %, v zdravstveni regiji Celje pa 61,51 %.

Program Svit poteka pod okriljem Ministrstva za zdravje Republike Slovenije, nosilec programa pa je Nacionalni inštitut za javno zdravje.