O-STA

Rezultati 168. avkcije enomesečnih zakldanih menic, ki je bila v sredo, 21.07. 2004 v času od 13.30 do 14.00 ure

Razpisana emisija 168. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM168190804 je znašala 7.000.000.000 SIT oziroma 700 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Na avkciji enomesečnih zakladnih menic je bilo podanih 1.344 lotov naročil investitorjev, od tega je Ministrstvo za finance sprejelo 700 lotov naročil v skupni vrednosti 7.000.000.000 SIT po enotni ceni 99,700. Na podlagi cene sprejete na avkciji znaša nominalna letna obrestna mera za vpisane enomesečne zakladne menice 3,87%.

Ponudbe so bile podane v razponu cene med 99,799 in 99,671 (obrestna mera od 2,59% do 4,24% p.a.).

Republika Slovenija jamči za izplačilo 168. serije enomesečnih zakladnih menic, ki bo v četrtek, 19.08.2004.

Rezultati avkcije in Prospekt za zakladne menice so objavljeni tudi na spletnih in WAP straneh Ministrstva za finance http://www.sigov.si/mf/slov/menice/prosp.html in http://wap.gov.si/mf/index.wml.

Naslednja avkcija enomesečnih zakladnih menic bo v sredo, 28.07.2004. Razpisana emisija 169. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM169260804 znaša 7.000.000.000 SIT oziroma 700 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT. Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo v četrtek, 29.07.2004.