O-STA

Pogoji avkcije enomesečnih zakladnih menic

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

objavlja

POGOJE

AVKCIJE ENOMESEČNIH MESEČNIH ZAKLADNIH MENIC


ki bodo v mesecu AVGUSTU 2001


V juliju 2001 bo Ministrstvo za finance izvedlo štiri avkcije enomesečnih zakladnih menic in sicer 01.08.2001, 08.08.2001, 14.07.2001 in 22.07.2001,29.08.2001.

Razpisane emisije 13., 14., 15., 16. in 17. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM013300801, RSEZM014060901, RSEZM015130901, RSEZM016200901 in RSEZM017270901 bodo znašale 4.000.000.000 SIT oziroma 400 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo en delovni dan po uspešno izvedeni avkciji.

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup enomesečnih zakladnih menic posredujejo preko naslednjih pooblaščenih vpisnikov:

Abanka (01/471 82 04), Bank Austria Creditanstalt (01/587 64 30), Banka Vipa (05/338 53 02), Factor banka (01/437 76 13), Nova Ljubljanska banka (01/476 52 06), SKB banka (01/471 54 90), Gorenjska banka (04/280 40 00) in Banka Koper (05/665 11 00).

Podrobne informacije dobite pri vseh pooblaščenih vpisnikih in izdajatelju: Ministrstvo za finance, Zakladnica - Sektor za upravljanje z likvidnostjo proračuna, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: 01/478 65 55, 01/478 63 34, 01/478 62 31 telefaks: 01/425 70 66, e-mail: majda.vrhovec@mf-rs.si, tomaz.oplotnik@mf-rs.si, primoz.dolenc@mf-rs.si..


MINISTRSTVO ZA FINANCE
ZAKLADNICA