O-STA

OBELICS premika meje elektromobilnosti

Laboratorij za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost (LICeM) s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani je v sodelovanju z osemnajstimi vrhunskimi akademskimi, raziskovalnimi in industrijskimi partnerji, kot so Ford, Fiat Research Centre, Renault Trucks, Siemens, Valeo, Bosch, CEA, Fraunhofer in drugi, pod koordinatorstvom podjetja AVL v okviru razpisa H2020: GV-07-2017 pridobil triletni projekt OBELICS (Optimization of scalaBle rEaltime modeLs and functIonal testing for e-drive ConceptS). V projekt sta zraven Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani vključena tudi Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Kemijski inštitut, kar omogoča izkoriščanje sinergijskih učinkov slovenskih partnerjev. Prof. dr. Tomaž Katrašnik je strokovni vodja (technical officer) projekta, kar potrjuje kompetence Fakultete za strojništvo na ključnem področju transporta prihodnosti.

Projekt OBELICS, ki je s strani okvirnega programa EU, Obzorje 2020, sofinanciran v skupni vrednosti več kot 9 milijonov evrov, se bo osredotočal na nove metode in simulacijska orodja za razvoj učinkovitejših in varnih električnih vozil v krajšem razvojnem času ob hkratni večji modularnosti palete vozil. prof. dr. Tomaž Katrašnik je pojasnil: "da navedena fokusna področja predstavljajo ključne dejavnike za množičnejšo in hitrejšo uvedbo cenovno dostopnejših električnih vozil." Specifični cilji projekta OBELICS tako obsegajo paleto simulacijskih in preizkusnih orodij, ki bodo v primerjavi s trenutnim stanjem tehnike omogočili razvoj električnih vozil z 20% boljšimi zmogljivostmi in 20% zmanjšanimi izgubami v 40% krajšem času.

V okviru projekta bodo raziskovalci LICeM razvijali inovativne elektrokemijske modele baterij, ki omogočajo konsistentnejši popis pojavov v baterijah v primerjavi s trenutnim stanjem tehnike in so hkrati primerni za brezšivno skalabilnost od detajlnih razvojnih aplikacij do aplikacij z vključevanjem strojne opreme v simulacijske zanke (Hardware-in-the-Loop). Elektrokemijski modeli baterij bodo v nadaljevanju projekta sklopljeni z inovativnimi modeli degradacijskih mehanizmov v baterijah, ki jih raziskovalci LICeM razvijajo skupaj z raziskovalci Kemijskega inštituta. Prebojna narava takšnih sklopljenih modelov bo omogočila bistveno izboljšano analizo baterij v simuliranem realnem okolju v primerjavi z obstoječimi simulacijskimi modeli in bo tako ključno doprinesla k doseganju ambicioznih ciljev projekta.