O-STA

FURS po novem sankcionira neizplačilo plač

Če delodajalec REK obrazca ne predloži, ker ne izplača plače, ga bo Finančna uprava RS (Furs) sankcionirala skladno z novo določbo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Neizplačilo plač bo delodajalce lahko stalo od 450 do 20.000 evrov.

>>> Kaj sploh so REK obrazci in na kaj morate biti delodajalci pri njih pozorni, razlagamo na Abecedi poslovanja. Vse začetne informacije o zaposlovanju novih sodelavcev pa podjetniki lahko dobite tudi na brezplačnem izobraževanju Podjetnik sem - kaj pa zdaj?.

FURS ima novo pristojnost

Delodajalce, ki ne izplačujejo plač v skladu z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), to je do 18. mesecu za pretekli mesec, in posledično ne predlagajo REK obrazcev, na katerih obračunavajo prispevke, bo Furs po novem lahko sankcioniral.

To je namreč nova pristojnost, ki jo je Furs dobil z letom 2018. In sicer na podlagi novega 134. a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dobil novo pristojnost.

Poleg Inšpektorata RS za delo je tako pristojen, da v okviru davčnega nadzora uvede postopek o prekršku zoper tiste delodajalce, pri katerih ugotovi, da obračunov davčnega odtegljaja, na katerem opravijo tudi obračun prispevkov za socialno varnost (REK obrazci) niso predložili iz razloga, ker plač delavcem niso izplačali.

Informativni izračun plače

Kakšne so sankcije za neizplačilo plač?

Če bo v postopku nadzora ugotovljeno, da so zaposleni prejeli plače (oziroma druga izplačila, ki dejansko predstavljajo plačo), prispevki pa niso bili obračunani in plačani, bo FURS zoper te delodajalce uvedel ustrezne postopke v skladu z določbami Zakona o davčnem postopku.

>>> Prispevki za socialno varnost: Sumite, da vam jih delodajalec ne plačuje?

Če pa bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da REK obrazci niso bili predloženi, ker delodajalec plač zaposlenim ni izplačal, bo FURS, po novem, takšnega delodajalca sankcioniral in mu izrekel globo.

Globa za storjeni prekršek (neizplačilo plač) znaša od 450 do 20.000 evrov. Odvisno od velikosti in statusa delodajalca. Z globo od 450 do 2.000 evrov pa se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca.

Neizplačilo plač bo februarja pod nadzorom

Februarja bodo uslužbenci Fursa izvajali obsežne aktivnosti nadzora delodajalcev, ki niso oddali REK obrazca v zvezi z izplačili plač. Neizplačilo plač bodo nadzorovale tudi mobilne enote inšpektorjev. Ti bodo na terenu preverjali, ali delodajalci, ki REK obrazcev niso oddali, dejansko tudi niso izplačali plač.

Na Fursu delodajalcem sicer svetujejo, da morebitne neoddane REK obrazce oddajo čim prej in se izognejo prekršku.

Registracija podjetja je preprosta, če le imate dobro poslovno idejo. Kako do nje? Svetujemo vam na brezplačnem izobraževanju Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance kadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki furs neizplačilo plač rek obrazci zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zdr-1 zpiz-2

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/01/30/furs-neizplacilo-plac/