O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Poslovanje Premogovnika Velenje

Velenje, 6. februar 2018 - Svetnice in svetniki so se na današnji 26. seji Sveta Mestne občine Velenje uvodoma seznanili s poslovanjem in vizijo razvoja družbe Premogovnik Velenje, ki ju je predstavil generalni direktor mag. Ludvik Golob.

Svetniki so na klop prejeli dokument, ki ga je na Mestno občino Velenje naslovil Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije - SDRES. Svetniki so menili, da niso pristojni, da bi o sklepih, ki jih je predlagal SDRES, odločali.

Svetniki so pred sejo prejeli tudi Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do aktualnih dogajanj v Premogovniku Velenje, ki so ga v nadaljevanju seje soglasno sprejeli (prilagamo ga sporočilu).

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je povedal: "Pomembno je, da smo danes izvedeli stališče Premogovnika Velenje do lokalne skupnosti in do doline, v kateri delujejo in aktivno posegajo v prostor. Zadovoljni smo, ker smo izvedeli, da se vodstvo Premogovnika Velenje zaveda svoje odgovornosti in da vedo, da je ta dolina upravičena do rente zaradi degradacije okolja. Seveda pa bo potrebno v prihodnje še veliko govoriti o nadaljnjem razvoju in nadaljevanju premogovniške dejavnosti v Šaleški dolini. Potrebno bo zelo aktivno in skupno iskanje rešitev za nadaljnjo usodo te doline, ki je tesno povezana s pridobivanjem premoga. Sklepi, ki smo jih danes sprejeli so moralna zaveza tistim, ki odločajo o energetski politiki v Republiki Sloveniji in naša pričakovanja v zvezi s tem."

Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je še poudaril, da Termoelektrarna Šoštanj uporabnikom zagotavlja kvalitetno in nemoteno oskrbo z električno energijo. Poleg tega je temeljni steber energetike, saj v izrednih razmerah zagotavlja, da se slovenski energetski sitem ne sesuje.