O-STA

Za koga je poročanje o embalaži, dani na trg, obvezno?

Po novi Uredbi o embalaži in odpadni embalaži je poročanje o embalaži, dani na trg, obvezno tudi za podjetja, ki na letni ravni na trg dajo manj kot 15 ton embalaže. Kot so nam pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor, to velja za vse osebe, ki opravljajo določeno dejavnost, ne glede na to, ali gre za osnovno ali za dopolnilno dejavnost.

>>> Podjetniki, katere so še novosti v letu 2018, preverite v prispevku Novoletne spremembe za podjetnike. Oglasite pa se lahko tudi na našem brezplačnem izobraževanju Podjetnik sem - kaj pa zdaj?.

V posebno evidenco, ki jo vodi Agencija za RS za okolje (Arso), se morajo po pojasnilih ministrstva poleg družb in samostojnih podjetnikov vpisati tudi tisti, ki imajo popoldanski s. p., opravljajo osebno dopolnilno delo ali pa imajo dopolnilno dejavnost na kmetiji. Pravijo namreč, da je edini pogoj, da dajejo embalažo na slovenski trg in ne plačujejo okoljske dajatve.

Le za tista podjetja, ki plačujejo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, namreč poročanje o embalaži ni potrebno.

Pri tem velja opozoriti, da je treba biti pri presoji, kaj je embalaža in kaj ne, izjemno pozoren. Uredba sicer pravi, da so embalaža vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Če pošiljate izdelke po pošti, za embalažo šteje material, v katerega so izdelki oviti, denimo folija, papir. Kuverte in škatle/paketi, v katere položite zavit izdelek, pa niso embalaža.

Kako se vpisati v evidenco pri Arso?

Obveznost vpisa velja za embalerje, pridobitelje blaga in proizvajalce in pridobitelje servisne embalaže. Navedeni izrazi so natančneje opisani v 3. členu Uredbe.

  • Embaler je oseba, ki kot dejavnost embalira ali pakira blago pod svojo blagovno znamko. Ali ga polni v embalažo, na kateri je oznaka njene blagovne znamke zaradi dajanja v promet ali za lastno uporabo.
  • Pridobitelj embaliranega blaga je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine embalirano blago pridobi v drugi državi članici EU in ga vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav. In sicer z namenom dajanja v promet ali lastne uporabe zaradi izvajanja svoje dejavnosti.
  • Proizvajalec embalaže je oseba, ki v skladu s predpisi kot dejavnost izdeluje embalažo zaradi dajanja v promet ali za lastno uporabo zaradi izvajanja svoje dejavnosti.
  • Pridobitelj embalaže je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine embalažo pridobi v drugi državi članici EU in jo vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav, z namenom dajanja v promet ali lastne uporabe zaradi izvajanja svoje dejavnosti.

Vpis v evidenco poteka v dveh korakih v posebni aplikaciji, imenovani Embalaža. Najprej se mora zavezanec registrirati. Nato pa bo s priporočeno pošto prejel kodo, s katero bo potrdil registracijo in tako izvedel končni vpis v evidenco. Pri tem bo moral navesti podatke o podjetju ter podatke o vrsti dejavnosti, ki jo opravlja.

Obstoječa podjetja, ki opravljajo dejavnosti v zvezi z embalažo, so se morala v evidenco vpisati do 31. januarja 2018. Vsako morebitno spremembo opravljanja dejavnosti ali prenehanje pa morajo sporočiti v 30 dneh od spremembe.

Novi embalerji, pridobitelji blaga ter proizvajalci in pridobitelji servisne embalaže pa morajo Arso sporočiti podatke o podjetju in dejavnosti v 30 dneh od začetka opravljanja dejavnosti.

Če za vpis v evidenco še niste poskrbeli, priporočamo, da to storite čim prej.

Kako poteka poročanje o embalaži, dani na trg?

Poleg nujnega vpisa v evidenco pa bodo morali navedeni subjekti voditi tudi lastno evidenco embalaže dane na trg. Poročanje o embalaži (letne količine in vrste embalaže dane v promet) za leto 2018, bodo podjetniki morali prvič opraviti v letu 2019.

Katere podatke mora vsebovati letno poročilo, preberite v prispevku Uredba o ravnanju z embalažo: nove obveznosti za podjetnike.

>>> Tudi vas zanima ustanovitev podjetja oziroma registracija s.p.? Potem je Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja seminar, ki ga morate obiskati.

Novost je tudi vodenje evidence za plastične nosilne vrečke

Uredba prinaša novosti tudi za distributerje, ki potrošnikom ponujajo zelo lahke plastične nosilne vrečke. Ti bodo morali v letu 2018 prvič voditi lastno evidenco o številu zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so namenjene za embalažo živil, ki niso predpakirana. Potrošnikom pa jih bodo prodajali kot nosilne vrečke za predpakirana živila ali neživilske proizvode. Tudi zanje velja, da bodo o letnem številu prodanih takih zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk za leto 2018 prvič poročali prihodnje leto.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance gospodarstvo podjetniške novice podjetništvo ustanovitev podjetja zakonodaja

Oznakeavtorski članki ministrstvo za okolje in prostor poročanje o embalaži uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/02/27/za-koga-je-porocanje-o-embalazi-obvezno/