O-STA

Na sedežu podjetja naj bo označevalna tabla

Na Tržnem inšpektoratu RS podjetnikom svetujejo, da naj bo na sedežu njihovega podjetja postavljena označevalna tabla. Na njej pa zapisani osnovni podatki o podjetju.

>>> Ko se posamezniki odločijo za ustanovitev podjetja, navadno potrebujejo kar nekaj informacij o obveznostih, ki jih morajo izpolniti pred začetkom opravljanja dejavnosti. Zanima jih tudi, kaj vse jih čaka v prvih mesecih poslovanja. Podjetnikom začetnikom zato na DATI nudimo dve brezplačni izobraževanju - Podjetnik sem - kaj pa zdaj? in Abeceda poslovanja.

Označevalna tabla je obvezna za trgovce in gostince

Označevalna tabla je obvezna za tiste podjetnike, ki imajo trgovino. Takšno obveznost za področje trgovinske dejavnosti določa Zakon o trgovini. Oziroma na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti. Določilo pravi, da mora biti na zunanji strani prodajalne na vidnem mestu napis z navedbo firme in sedeža trgovca ter morebitnim imenom prodajalne.

O tem, kako pomemben je tudi vidno označen delovni čas trgovine, smo pisali tudi v prispevku Tudi popoldanski s. p. ima lahko fizično trgovino.

Za področje gostinske dejavnosti pa Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnostidoloča, da mora gostinski obrat imeti ob vhodu vidno označen naziv firme in sedež gostinca. Označena mora biti tudi vrsto in ime obrata, nastanitveni obrat, ki se kategorizira, pa tudi označbo kategorije.

>>> Gostinstvo: Nov pravilnik prinaša poenostavitve!

Inšpektorji svetujejo: Označevalno tablo naj imajo tudi ostala podjetja!

S predpisi, ki so v pristojnosti Tržnega inšpektorata, na splošno sicer ni določena obveznost podjetnika, da mora objekt, kjer ima podjetje sedež, opremiti z označevalno tablo.

Ne glede na navedeno pa tudi ostalim podjetjem tržni inšpektorji svetujejo, da objekt, v katerem poslujejo, označijo z osnovnimi podatki o podjetju. Na primer vsaj s firmo podjetja. To je pomembno tudi z vidika dobrih poslovnih običajev in lažjega dostopa njihovih strank.

>>> Koga bodo v letošnjem letu še posebej pozorno nadzorovali tržni inšpektorji? Preberite si prispevek Tržni inšpektorji bodo pod drobnogled vzeli sejemsko in spletno prodajo.

Kategorijepodjetniške novice podjetništvo ustanovitev d.o.o. ustanovitev podjetja ustanovitev s.p. zakonodaja

Oznakeavtorski članki označevalna tabla sedež podjetja tržni inšpektorat rs ustanovitev podjetja

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/03/02/oznacevalna-tabla/