O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - V Velenje srebrni in bronasti znak Civilne zaščite

Velenje, 13. marec 2018 - V četrtek, 8. marca 2017, so v dvorani Vrana na Vranskem na regijski prireditvi ob dnevu civilne zaščite podelili priznanja Civilne zaščite. Srebrni znak Civilne zaščite je prejel poveljnik štaba Civilne zaščite Mestne občine Velenje Bojan Škarja, ki vodi štab vse od leta 1998. Priznanje je prejel za aktivno vodenje in usmerjanje dela štaba, za svojo mirnost, preudarnost, analitičnost in odločnost pri vodenju štaba in za hitro in kvalitetno odzivnost ob pojavih naravnih in drugih nesreč v naši občini v pretekih letih. Bronasti znak je prejelo podjetje PUP, d. o. o., ki je aktivno vključeno v sistem zaščite in reševanja mestne občine Velenje. Podjetje se hitro in ustrezno odzove ob vseh manjših in večjih nesrečah, kjer se pokaže potreba po delovnih strojih, tovornih vozilih ali strokovnih gradbenih delavcih. Obe priznanji sta dokaz, da imamo v naši občini sistem zaščite in reševanja dobro organiziran, financiran in voden.

Prireditev je potekala v organizaciji Izpostave Uprave Republike Slovenije za Zaščito in Reševanje Celje in gostiteljem Občino Vransko. Prisotne sta nagovorila župan Občine Vransko Franc Sušnik in ministrica za obrambo Andreja Katič. Priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom in prostovoljnim reševalnim enotam, službam in sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvoju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč v preteklem obdobju sta podelila generalni direktor URSZR Ljubljana Darko But in vodja izpostave URSZR Celje Janez Melanšek.