O-STA

SZJ Mestne občine Velenje - Iščemo rešitve za probleme povezane z dnevno mobilnostjo

Velenje, 15. marec 2018 - V četrtek, 22. marca, bo v Vili Bianci med 10. in 13. uro potekal seminar z naslovom Dnevna mobilnost - pametne rešitve? Seminar pripravljamo v okviru projekta Smart Commuting, sofinanciranega iz programa Evropske unije Interreg Srednja Evropa (v višini 85 %) in je namenjen predstavitvi dosedanjega dela, SWOT analize ter nadaljnjim aktivnostim, s katerimi bomo izboljšali načine vsakodnevnih prevozov na delo in v šolo na območju občin Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mislinja, Slovenj Gradec, Dobrna, Mozirje, Polzela, Nazarje, Celje in Žalec.

Pridobiti pa želimo tudi nove ideje za hitrejšo, bolj učinkovito, varnejšo ter okolju prijaznejšo dnevno mobilnost in s tem trajnostni razvoj mest ter boljšo kakovost našega vsakodnevnega življenja.

Cilj mednarodnega projekta Smart Commuting, ki ga bo Mestna občina Velenje v sodelovanju z devetimi partnerji iz šestih držav izvajala med leti 2017 in 2020, je poiskati nove rešitve za boljše načine prevozov na delovno mesto in v šolo na območjih funkcijskih regij. Te združujejo centralno naselje (Velenje) ali pomembno prometnico in okoliške kraje (Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mislinja, Slovenj Gradec, Dobrna, Mozirje, Polzela, Nazarje, Celje in Žalec), med katerimi poteka intenzivna dnevna mobilnost. V okviru projekta bomo pripravili celostno prometno strategijo na območju opredeljene funkcijske regije s poudarkom na ukrepih za izboljšanje možnosti vsakodnevnih delovnih in šolskih migracij med omenjenimi občinami ter spremembi načina razmišljanja o izbiri prometnih sredstev in potovalnih navad prebivalcev, s tem pa bomo prispevali k zmanjšanju onesnaževanja zraka, hrupa, števila prometnih nesreč in prometnih zastojev, ki so najbolj moteče posledice vožnje z avtomobili. Ti so zaradi neustreznega prostorskega razvoja mest (suburbanizacija), neustrezno razvitih intermodalnih sistemov (možnost menjave načina prevoza na isti poti), slabo razvite železniške infrastrukture, kulturnih navad najbolj pogosta prevozna sredstva po vsakodnevnih opravkih.

Da bi kar se da zmanjšali negativne posledice dnevne mobilnosti, smo v spreminjanje politik in oblikovanje strateškega dokumenta vključili vse pomembne deležnike, ki tvorijo prometni sistem - javno upravo, gospodarstvo, šolstvo, prevoznike, zainteresirane skupine, nevladne organizacije, k sodelovanju pri razvijanju pametnih rešitev, ki bodo izboljšale dnevno mobilnost na obravnavanem območju, pa vabimo tudi splošno javnost.

Prijave na seminar Dnevna mobilnost - pametne rešitve? zbiramo preko obrazca www.bit.ly/prijavasmartcomm ali elektronske pošte na naslov smartcomm@velenje.si.

Prijazno vabljeni!