O-STA

Povračilo potnih stroškov: Na TRR ali v gotovini?

Osnovni pogoj za izplačilo potnih stroškov je verodostojna knjigovodska listina - potni nalog. Ta dokazuje službena potovanja zaposlenih in njihovo upravičenost do povračila stroškov, ki so pri tem nastali. Povračilo potnih stroškov se praviloma opravi negotovinsko, torej z nakazilom na transakcijski račun. Vendar obstajajo določene izjeme.

>>> Kako morajo biti ustrezno zapisani potni nalogi ter katera dokazila jim je treba priložiti, razlagamo na izobraževanju o potnih nalogih. Pridružite se nam!

Povračilo potnih stroškov na službeni poti

Povračilo potnih stroškov na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine dejanskih stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi ali za najem osebnega avtomobila. Poleg tega mora biti povračilo potnih stroškov dokumentirano s potnim nalogom, dokazili in z računi. Iz potnega naloga mora biti razvidna odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza, poudarjajo na Finančni upravi RS (Furs).

Za povračilo potnih stroškov na službenem potovanju se šteje tudi povračilo stroškov za takse, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage. Tudi povračilo stroškov za gorivo, če se uporablja službeno vozilo.

Če delavec za službeno pot uporablja lastno prevozno sredstvo, se povračilo potnih stroškov ne všteva v davčno osnovo do višine 0,37 evra za vsak prevožen kilometer.

Informativni izračun dnevnice

Pisanje potnih nalogov in povračilo potnih stroškov predstavlja večini podjetnikom, predvsem začetnikom, in zaposlenim zamudno delo. Pri tem se pogosto pojavijo tudi marsikatere nepravilnosti, ki jih inšpektorji hitro odkrijejo in kaznujejo. Za to smo v podjetju DATA pripravili izobraževanje, na katerem boste izvedeli vse o potnih nalogih!

Kdaj lahko potne stroške izplačate v gotovini?

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2; 36. člen) in Pravilnik o izvajanju ZDavP-2 jasno določata, da morajo pravne in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom nakazovati na njihove transakcijske račune. O tem tudi že pisali v prispevku Izplačilo potnih nalogov vedno na TRR. Čeprav je v večini primerov povračilo potnih stroškov potrebno izvesti na transakcijski račun upravičenca, obstajajo nekatere izjeme.

Neobdavčeni potni stroški do višine v uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja se lahko izplačajo v gotovini v naslednjih primerih.

  1. Kadar gre za dnevna povračila stroškov po pravilih EU, kadar je izplačilo opravljeni fizični osebi, ki sodeluje v projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in v zvezi s tem prejme le navedene prejemke.
  2. Kadar gre za potne stroške izplačane fizični osebi, ki se udeleži posveta z mednarodno udeležbo in v zvezi s tem prejme le povračilo stroškov.
  3. Kadar gre za potne stroške izplačane fizični osebi, ki na podlagi imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora.
  4. Kadar gre za potne stroške izplačane fizični osebi, ki:
  5. Jo napoti ali pozove državni ali drug organ zaradi izvajanja dejavnosti tega organa.
  6. Sodeluje v prostovoljnih ljubiteljskih, humanitarnih, dobrodelnih, vzgojno izobraževalnih, zdravstvenih, kulturnih, športnih, raziskovalnih, sindikalnih dejavnostih, v dejavnostih zbornic, v dejavnostih verskih skupnosti, v dejavnostih političnih strank in splošnokoristnih dejavnostih. Pod pogojem, da so navedene dejavnosti nepridobitne dejavnosti.
  7. Sodeluje v dejavnostih društev zaradi uresničevanja njihovih ciljev. Ne pa v okviru opravljanja pridobitne dejavnosti teh društev.

>>> Ste ravnokar opravili postopek za ustanovitev podjetja? Na kaj vse morate biti kot podjetniki začetniki pozorni, razlagamo na brezplačnem izobraževanju Podjetnik sem - kaj pa zdaj?.

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance kadri podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki dnevnice potni nalogi povračilo potnih stroškov službeno potovanje ustanovitev podjetja

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/03/15/povracilo-potnih-stroskov/