O-STA

Novosti na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov

Spremenjen Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih začne veljati 17. marca. Novela zakona prinaša nekaj pomembnih novosti.

>>> Če vas mika dodaten zaslužek, ne spreglejte našega brezplačnega izobraževanja Zasluži denar s svojim hobijem ali idejo! Registracija podjetja je pri nas na Dati hitra, enostavna in brezplačna!

Med novostmi na področju družinskih prejemkov izpostavljamo naslednje:

  • Pomoč ob rojstvu otroka je spet univerzalna pravica.
  • Uvaja se nova pravica za velike družine in invalide do pomoči pri nakupu vinjete.
  • Pravica do starševskega dopusta se širi tudi na posvojitelje otroka, ki je že končal prvi razred osnovne šole.
  • Uvaja se nov način izrabe očetovskega dopusta.

Vsem staršem otrok, rojenim od vključno 1. 1. 2018 dalje, pripada 280 evrov t. i. pomoči ob rojstvu otroka. Upravičenci jo lahko uveljavljajo za nazaj, poudarjajo na Ministrstvu za delo.

Za očete otrok, rojenih od 1. 5. 2018 dalje, pa bo veljal drugačen način izrabe očetovskega dopusta. Trajanje dopusta in višina nadomestila ostajata nespremenjena.

Očetje bodo lahko izrabili vseh 30 dni očetovskega dopusta skupaj. Pri tem morajo najmanj 15 dni izrabiti kadarkoli od rojstva otroka do najkasneje en mesec po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu, preostanek pa do končanega prvega razreda osnovne šole.

O pomoči ob rojstvu otroka in očetovskem dopustu smo že veliko pisali. Zato vabljeni k branju aktualnih prispevkov:

Starševski dopust za posvojitelje in otroški dodatek

Do starševskega dopusta v trajanju 30 koledarskih dni v strnjenem nizu so upravičeni tudi posvojitelji otroka, ki je že končal prvi razred osnovne šole in je mlajši od 15 let. Nastopi ga najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve ali po izvedeni posvojitvi.

Do povečanja otroškega dodatka za 20 odstotkov zaradi nevključenosti v vrtec so upravičeni zgolj starši otrok, mlajših od štirih let. Odločbe izdane pred 1. 3. 2018 se iztečejo do konca (se ne odloči na novo).

>>> Izplačilo otroškega dodatka v letu 2018

Ostale novosti na področju družinskih prejemkov

Poleg omenjenih novosti starši, ki imajo tri ali več otrok, lahko uveljavljajo tudi pomoč pri nakupu vinjete za leto 2018. In sicer ne glede na datum nakupa vinjete.

>>> Dodatek za veliko družino: Zaenkrat cenzus še ostaja

Vlogi za uveljavljanje pomoči pri nakupu letne vinjete je treba priložiti kopijo računa o nakupu letne vinjete za vozilo drugega cestninskega razreda B. Do ureditve v področnem predpisu se novi 78.a člen zakona smiselno uporablja tudi za invalide in invalidske organizacije, ki v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, uveljavljajo pravico do oprostitve plačila letne dajatve.

O vlogah za pomoč pri nakupu vinjete odločajo centri za socialno delo. Vloge za uveljavite pravice tudi za nazaj, od začetka letošnjega leta, se lahko vlagajo od 17. marca 2018 dalje.

>>> Iščete zaposlitev ali bi zgolj radi počeli nekaj, kar vas zares veseli? Preden naredite spremembo obiščite naše brezplačno izobraževanje, na katerem vam predstavimo vse prednosti in slabosti samozaposlitve. Dobili boste tudi osnovne informacije o tem, kako poteka registracija s.p..

Deli na FacebookuDeli na Twitterju

Kategorijefinance podjetniške novice podjetništvo zakonodaja

Oznakeavtorski članki družinski prejemki nakup vinjete očetovski dopust otroški dodatek pomoč ob rojstvu otroka

POVEZAVA: https://data.si/blog/2018/03/16/novosti-na-podrocju-starsevskega-varstva-in-druzinskih-prejemkov/